Provincie Limburg sluit aan bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg

Foto: CC0 via pxhere

Provincie Limburg steunt en sluit aan bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg. Dankzij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg kunnen volwassenen die tijdelijk of structureel geen geld hebben voor een sport of culturele hobby, tóch meedoen.

Deelname stimuleren

Met een 3-jarige subsidiebijdrage, welke gelabeld wordt aan de doelgroep, wil de provincie Limburg gemeenten stimuleren om aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg deel te nemen.

Gezondheid staat hoog op de provinciale agenda. Voldoende bewegen, sociale contacten en mee kunnen doen, dragen bij aan een goede gezondheid en het verkleinen van de gezondheidsverschillen in Limburg. Het Volwassenenfonds helpt daarbij. Door dit fonds te steunen, hoopt de Provincie dat Limburgse gemeenten zich sneller bij het Volwassenenfonds aansluiten en dat zo meer Limburgers aan sport- en culturele activiteiten kunnen meedoen.”

“Dat zoveel mogelijk gemeenten bij het fonds aanhaken, is heel belangrijk”, benadrukt Kim Schmitz, voorzitter van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg. “Want alleen inwoners van gemeenten die bij het fonds zijn aangesloten, kunnen van de financiële steun gebruikmaken. Hoe meer gemeenten deelnemen, hoe meer volwassenen we kunnen helpen! We zijn dan ook heel dankbaar voor de steun van de Provincie. Tot nu toe zijn de gemeenten Peel en Maas en Meerssen al partner van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg. We zijn ervan overtuigd dat met deze steun meer gemeenten aanhaken. Ons streven is dat dit er in 2024 minimaal 20 zijn.”

Sport en cultuur belangrijker dan ooit

In Limburg leven 70.000 volwassenen onder het bestaansminimum (100% bijstandsniveau), blijkt uit gegevens van het CBS. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg ondersteunt volwassenen die leven van maximaal 120% van het bijstandsniveau. In Limburg zijn dit ruim 300.000 volwassenen. Voor hen is ‘gewoon’ aan sport en cultuur kunnen meedoen niet vanzelfsprekend. Dit terwijl meedoen aan sport en cultuur door de coronacrisis, de strijd tegen overgewicht en de enorme groei aan eenzaamheid belangrijker is dan ooit. Het is goed voor de gezondheid, het zelfvertrouwen en voor het onderhouden van sociale contacten. Daarom moeten alle Limburgers de kans krijgen om lid van een sport-of cultuuraanbieder te worden, ook als ze daarvoor niet genoeg geld hebben.

Dankzij de steun van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Limburg kunnen volwassenen die daarvoor onvoldoende financiële middelen hebben, meedoen aan activiteiten zoals georganiseerd wandelen, fietsen, dansen, tennis, zwemmen, fitness, voetbal, beweeglessen van Meer Bewegen voor Ouderen, schilderen, muziek, creatieve workshops en beeldende kunst.

Reacties