Ook wateroverlast in Sittard-Geleen

De hevige regenval van de afgelopen dagen heeft op tal van plekken tot wateroverlast en schade geleid.

Vooral in het zuiden van Zuid-Limburg was er eergisteren, gisteren en afgelopen nacht – zoals in Valkenburg – de nodige wateroverlast en -schade door ondergelopen kelders, woningen, winkels en straten. Ook vandaag kan er nog hinder door wateroverlast ontstaan.

In Sittard-Geleen viel de overlast, vergeleken met die in Kerkrade, Heerlen, Hoensbroek, Wylre en Valkenburg qua omvang tot nog toe mee. Wel veranderde de normaliter rond deze tijd van het jaar kalmpjes kabbelende Keutelbeek in een woest kolkende stroom, waarin het waterpeil wel twee meter hoger stond dan het normale enkelhoge peil van juli. (Lees verder onder de foto.) Dat had in Geleen vervelende gevolgen voor vlak naast de Geleenbeek gelegen manege Ten Eysden. Daar dreigden door het stijgende water van de beek paardenstallen blank te komen staan. Paarden werden naar hoger gelegen stallen verhuisd of tijdelijk bij andere maneges ondergebracht.

Woensdagmiddag arriveerden tientallen militairen van Defensie bij de werf van Waterschap Limburg op de Rijksweg-Noord/Milieuparkweg in Sittard. Zij werden ingezet om te helpen bij de enorme wateroverlast door de zware regenval in het zuiden van de provincie en gingen aan de slag met het vullen van zandzakken, het vrijmaken van wegen en – indien nodig – het evacueren van burgers.

Niet alleen de Keutelbeek voerde enorm veel water af, dat gold ook voor de Rode Beek en de Vloedgraaf, zoals blijkt uit onderstaande foto van Marcel Boreas uit Susteren.

Vloedgraaf bij Susteren
Vloedgraaf bij Susteren

Reacties

Cookieinstellingen