DNA vraagt aandacht voor polsbandjessysteem coronacheck

Foto: SGN

Om de horeca te ontlasten bij het verplicht op een geldig coronatoegangsbewijs testen van gasten kan er wellicht een system met polsbandjes worden ingevoerd.

Bezoekers van horeca of een groot evenement, zoals bijvoorbeeld het aankomende Oktober Wiesnfest, zouden daarvoor op een of meerdere horecacontrolepunten terecht moeten kunnen. Wanneer ze een geldig coronatoegangsbewijs overleggen krijgen ze een polsbandje dat voor die dag of 24 uur geldig is en waarmee men toegang kan krijgen tot horecalokaliteiten en evenementen, waar de controle dan achterwege kan blijven.

De DNA-raadsfractie vraagt bij het College van B&W aandacht voor dit systeem, dat onder meer in de gemeenten Breda en Oosterhout wordt toegepast.

De fractie vraagt het College of het bereid is om met (horeca)ondernemers en organisatoren van evenementen te bespreken of het invoeren van een dergelijk systeem hen kan ontlasten, wachtrijen kan voorkomen en kan bijdragen aan een veilige manier van uitgaan. Verder vraagt DNA of het College bereid is om dit systeem in te voeren en de financiële (corona)middelen daarvoor aan te wenden wanneer ondernemers positief tegenover dit systeem staan.

Reacties