Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Limburg ontbonden

Foto: CC0 via Pixabay

Het College van B&W meldt in de Collegebrief aan de Raad dat de Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Limburg is ontbonden wegens een langlopende conflict met Bureau Jeugdzorg Limburg.

Om een definitief oordeel over de ontstane situatie te kunnen vellen is een Commissie van Vertrouwenslieden (CvV) ingesteld met deelname van leden die door beide partijen waren goedgekeurd. De commissie oordeelt dat de cliëntenraad structureel tekortschiet in de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van wie hij de belangen dient te behartigen en ze ziet daarom geen andere oplossing dan ontbinding van de cliëntenraad.

Met toestemming van de CvV voor ontbinding heeft bestuurder Nico Plitscher van Bureau Jeugdzorg Limburg de cliëntenraad op 3 september geïnformeerd over het besluit tot onmiddellijke ontbinding. De leden van de cliëntenraad willen in beroep gaan tegen de ontbinding. Dat kan volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. De heer Plitscher geeft aan dat een eventueel beroep bij de Ondernemingskamer de ontbinding niet opschort en zij de cliëntenraad als ontbonden beschouwen.

Gemeente Maastricht is regiegemeente voor Zuid-Limburg als het gaat over jeugdzorg. Wethouder Jongen van Maastricht heeft in dat licht contact gehad met de heer Plitscher, met het nadrukkelijke verzoek zo snel mogelijk te zorgen voor een goede behartiging van de belangen van alle cliënten. Volgens de heer Plitscher neemt Bureau Jeugdzorg uiteraard de nodige actie om snel weer te beschikken over een cliëntenraad.

Reacties