Raadsfractie SPA is commerciële uitingen op aanplakzuilen beu

Aanplakzuil hoek Walramstraat en Overhovenerstraat in Sittard
Foto: SGN

De afgelopen maanden constateerde raadsfractie SPA dat de aanplakzuilen – er staan er 17 in onze gemeente – veelvuldig oneigenlijk worden gebruikt.

De aanplakzuilen zijn geplaatst om wildplakken tegen te gaan. Bij wildplakken moet worden gedacht aan het plakken van bijvoorbeeld aankondigingen voor evenementen op straatmeubilair, elektriciteitskasten, viaducten en leegstaande panden. Wildplakken werkt ontsierend en verloederend en is in het kader van artikel 2:42 van de Algemene Plaatselijke Verordening verboden.

Voorwaarden gebruik aanplakzuilen

Aanplakken van affiches, posters en mededelingen op de daarvoor bestemde zuilen is toegestaan voor particulieren, culturele organisaties en andere non-profit instellingen. Het is niet toegestaan de zuilen te gebruiken voor handelsreclame.

SPA constateerde echter dat de zuilen wél voor commerciële reclame worden benut. De zuilen zijn volgens SPA vaak volledig volgeplakt, onder meer met reclame van Radio 538. SPA voert net als de nieuwe lokale partij P!T vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 al campagne. Commerciële plakkers hebben daar geen boodschap aan en plakken hun affiches botweg over de al aanwezige affiches van anderen heen.

SPA vraagt het College om handhavend op te treden tegen het bedrijf dat de commerciële posters op de zuilen heeft geplakt en tegen de opdrachtgever van dat bedrijf. Ook vraagt SPA welke mogelijkheden het College heeft om handhavend op te treden en, als die mogelijkheden er niet mochten zijn, ervoor te zorgen dat handhaving mogelijk wordt.

Verder lijkt het SPA, met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen, zinvol om gedragsregels omtrent het gebruik van de aanplakzuilen af te spreken.

Reacties