Vragenlijst over Veiligheid voor jongeren van 12 tot 27 jaar

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Veer Zeen JÒNGK en Breakfast Club haken in bij de Week van de Veiligheid (11 tot en met 17 oktober) met een vragenlijst voor jongeren.

Veer Zeen JÒNGK en Breakfast Club vinden veiligheid belangrijk thema. Zo nu en dan lezen ze berichten van jongeren in Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen die zich bedreigd of onveilig voelen op straat of andere plekken in de openbare ruimte, zoals het openbaar vervoer. Dat is een onwenselijke situatie die Veer Zeen JÒNGK en Breakfast Club graag nader willen onderzoeken, vooral omdat ze willen weten of het om enkele voorvallen gaat of dat dit vaker gebeurt dan wordt gedacht.

Ben jij tussen 12 en 27 jaar oud? Vul dan de korte online vragenlijst in. Dat is met een paar minuutjes gebeurd. De resultaten worden besproken met de gemeenten om zo aandacht te vragen voor oplossingen.

Dit initiatief is een samenwerking tussen jongerenadviesraad Veer Zeen JÒNGK en cultuurcentrum The Breakfast Club. Samen werken zij aan een mooiere, betere en veiligere toekomst.

Reacties