Raadsrondevergaderingen Sittard-Geleen op 21 oktober

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Op donderdag 21 oktober om 19:00 uur vinden de raadsrondevergaderingen fysiek plaats. De vergaderingen kunt u live volgen in audio en video.

Agenda ronde Raadszaal 21 oktober

 1. 19:00-20:00 uur: Rondevoorstel Besluit op ‘Verklaring van geen bedenkingen’ voor aanvraag omgevingsvergunning voor 27 appartementen aan de Rijksweg Noord 330 te Sittard
 2. 20:00-21:00 uur: WMO-verordening

Agenda ronde Hanenhof 21 oktober

 • 19:00-21:00 uur: Behandeling van alle financiële voorstellen
  1. Kadernota Reserves en Voorzieningen
  2. Controleprotocol jaarrekeningcontrole 2021
  3. 3e Rapportage 2021
  4. Programmabegroting 2022

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via e-mail stellen aan [email protected].

Reacties

Cookieinstellingen