Lager rendement voor kleinere ziekenhuizen, hoger voor grote

Foto: CC0 pxhere

De kleinere en middelgrote ziekenhuizen zijn door de coronapandemie financieel gezien harder geraakt dan de grote.

Ze behaalden in 2020 minder rendement dan in 2019, terwijl dat van grote ziekenhuizen juist toenam. Dat stelt BDO Accountants & Adviseurs vast in hun jaarlijkse zogenoemde Benchmark Ziekenhuizen.

De totale impact van het virus op de financiën is beperkt gebleven, aldus de organisatie. Het gemiddeld rendement is met 1,5 procent min of meer vergelijkbaar met 2019 en de gemiddelde vermogenspositie is zelfs verbeterd. In 2020 werd er een nettowinst behaald van 291 miljoen euro, tegen 277 miljoen in 2019.

Maar “de goede cijfers verhullen zorgwekkende signalen. De tweedeling tussen de grote ziekenhuizen en de kleinere en middelgrote ziekenhuizen is verscherpt. Voor toekomstbestendige zorg is fors ingrijpen nog nooit zo urgent geweest”, zegt BDO. De ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld flink meer kosten moeten maken voor personeel dat niet in loondienst kwam. Dat bedrag is met 6 procent gestegen naar 487 miljoen euro.

BDO doet verschillende aanbevelingen voor hoe de zorg volgens deze organisatie toekomstbestendig kan blijven. Zo moeten ziekenhuizen gerichter kiezen welke behandelingen ze wel en niet doen, om met hun pakket beter aan te sluiten op de behoeften in de gehele zorgketen. Dat kan ook helpen de positie van kleinere ziekenhuizen te verbeteren.

Ook moet er meer aandacht komen voor het gezond houden van burgers en optimaal gebruik worden gemaakt van de meest actuele kennis en (digitale) technologie.

Reacties