Gemeente legt grondwallen aan bij Westelijke Randweg Geleen

Foto: beeldcitaat google

Aan de Parallelweg en Hellingstockstraat in Geleen worden twee grondwallen aangelegd die worden ingericht als een groene uitzicht- en recreatielocatie met wandelpaden.

Het wordt een aantrekkelijk gebied voor de omwonenden met een kruidenrijk grasland, bomen en paden waar het aangenaam wordt een ommetje te maken. De grond voor de grondwallen komt uit gemeentelijke projecten.

De wallen worden aangelegd tussen de Hellingstockstraat en de Tunnelstraat en aan de Parallelweg, de voormalige locatie Helmes te Geleen.

De aanleg vindt plaats in 2 fases:

  • Fase 1: Aanleg grondwal tussen de Hellingstockstraat en de Tunnelstraat: de werkzaamheden starten rond 29 november en zijn naar verwachting eind juni 2022 klaar.
  • Fase 2: Aanleg grondwal aan de Parallelweg, de voormalige locatie Helmes: de werkzaamheden starten naar verwachting rond 8 december. Er is nog geen einddatum bekend.

De noodzakelijke vergunningen worden op dit moment in procedure gebracht. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart.

De werkzaamheden kunnen voor enige hinder zorgen in de vorm van geluid door op- en afrijden van de vrachtwagens en het lossen van grond. Bouwlampen en koplampen van de vrachtwagens kunnen lichthinder opleveren en er kan stofvorming voorkomen. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

Contactpersonen voor dit project zijn:

  • Milieuadviseur Jos Bruls, [email protected] of bel het verkorte telefoonnummer 14046.
  • Wijkcoördinator Arno Gorissen, [email protected] of bel het verkorte telefoonnummer 14046.

Reacties