Haalbaarheidsonderzoek woon(zorg)complex in voormalige ambachtsschool

Foto: beeldcitaat google

Sinds het vertrek van het Vista College in augustus van dit jaar (en eerder al het vertrek van DaCapo naar de nieuwbouw aan de Havikstraat) staat de voormalige Ambachtsschool aan de Rijksweg Zuid in Sittard leeg.

Momenteel is daar leegstandsbeheer. De gemeente vindt het belangrijk dat dit beeldbepalende, gemeentelijk monument, inclusief bijgebouwen en aangrenzende sportzaal een nieuwe, duurzame bestemming krijgt. Daarom is aan planontwikkelaar Poland & Wagenaars een optie verleend om te onderzoeken of op deze locatie een zorg(woon)concept gerealiseerd kan worden. De omwonenden worden hier maandag 22 november over geïnformeerd.

De locatie en de omgeving van de voormalige Ambachtsschool lenen zich prima voor woonvormen met 24-uurs zorg, zelfstandig wonen, dagbesteding en ontmoeting voor mensen met dementie of bijvoorbeeld cognitieve problemen. Daarnaast is er voldoende buitenruimte aanwezig om in het ontwerp bijvoorbeeld een beleeftuin voor de doelgroep op te nemen.

Poland& Wagenaars heeft een optie tot maart 2022 om een haalbare businesscase te maken. Daarbij wordt uiteraard ook de inbreng van de omwonenden en stakeholders betrokken.

Reacties