Extra subsidie voor ontmoetingsplek Obbichter Markt 10

Foto: Huiskamer Obbicht

Het college van B&W heeft besloten een eenmalige extra subsidie van € 56.297 toe te kennen aan Stichting Dorpsplatform Obbicht.

De Stichting krijgt de eenmalige subsidie voor het realiseren van een ontmoetingsplek aan de Obbichter Markt 10 in Obbicht.

Dat pand was vroeger in gebruik als bankgebouw en is op initiatief van de dorpsraad door lokale vrijwilligers omgetoverd in een centrale ontmoetingsplek, de Hoeskamer van Obbicht. Aan een dergelijke plek bestond in het Maasdorp grote behoefte bij jong en oud. Ook voor de jeugd worden er activiteiten georganiseerd en verder is het de bedoeling om er maaltijden voor alleenstaanden te verzorgen. Ook dat zal door vrijwilligers gebeuren. Daarom komt er een professionele keuken in het gebouw.

Reacties

Cookieinstellingen