Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Sittard-Geleen verlengd

Foto: CC0 via Pixabay

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met voortzetting van de subsidieregeling ‘Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater’ voor de periode 2022-2023.

Hiertoe wordt een budget beschikbaar gesteld van maximaal 185.000 euro, geldend voor de gehele looptijd van de regeling.

Bent u eigenaar van een woning van voor het jaar 2000 die nog aangesloten is op een regenwaterriool? Dan kunt u subsidie krijgen. Deze subsidie is maximaal 10 euro per vierkante meter ‘afgekoppeld oppervlak’. Wanneer u bijvoorbeeld een dak van 40m² afkoppelt van het rioolstelsel en loost op eigen terrein bedraagt de subsidie hiervoor eenmalig 400 euro

Reacties

Cookieinstellingen