Aanpassingen aan parkeerplaatsen restaurant Op de Vos

Foto: beeldcitaat google

Op 1 januari 2006 heeft er een grenscorrectie plaatsgevonden tussen Sittard-Geleen en Echt-Susteren.

Daarbij zijn de gronden die gepland waren voor de uitbreiding van Nedcar allemaal binnen de gemeentegrens van Sittard-Geleen beland. Bij die grenscorrectie is ook restaurant Op de Vos overgegaan van Echt-Susteren naar Sittard-Geleen, zo meldt het College van B&W van Sittard-Geleen.

Convenant

Voorafgaand aan de grenscorrectie is er een convenant afgesloten tussen de Provincie Limburg, de gemeente Echt-Susteren, de gemeente Sittard-Geleen en eigenaar Jeurissen Beheer BV van restaurant Op de Vos. Dit convenant is door deze partijen ondertekend op 15 juli 2005. In dit convenant zijn onder meer afspraken gemaakt over het opheffen en verplaatsen van de westelijke parkeerplaats van Op de Vos (aan de overzijde van Rijksweg N276) die momenteel nog altijd in gebruik is voor vrachtauto’s. Tot op heden is de afspraak over het opheffen en verplaatsen van de westelijke parkeerplaats nog niet verder uitgewerkt en gerealiseerd.

Procedure

Jeurissen Beheer heeft recent aangegeven dat hij tot concretisering wil komen van de afspraken in het convenant. Daarom heeft het college besloten om komende maand te starten met de procedure tot vaststelling van een bestemmingsplan dat voorziet in een uitbreiding van de huidige parkeerplaats aan de oostzijde van Op de Baan, ter vervanging van de parkeerplaats aan de westzijde. De huidige bestemming ‘verkeer’ van de parkeerplaats aan de westzijde wordt in het nieuwe bestemmingsplan gewijzigd in de bestemming ‘natuur/groen’, behalve die gedeelten die noodzakelijk zijn voor de verkeersveiligheid nabij de kruising Hasseltsebaan en Allee.

Te zijner tijd krijgt de raad een voorstel over deze bestemmingsplanwijziging.

Reacties

Cookieinstellingen