KNMI: zeespiegel stijgt door klimaatverandering 1,5 keer zo snel

Foto: Harry Pot / Anefo, CC0, via Wikimedia Commons

De zeespiegel voor de Nederlandse kust stijgt jaarlijks ongeveer 3 millimeter. Dat is ongeveer anderhalf keer zo snel als de gemiddelde stijging per jaar in de vorige eeuw.

Onderzoekers van het KNMI tonen dit aan in een nieuw onderzoek naar de precieze stijging, afgezien van de effecten van getijden en windpatronen.

Wereldwijd stijgt de gehele zeespiegel. Zo laat het zesde IPCC-rapport zien dat het zeeniveau tussen 1901 en 2017 met ongeveer 20 centimeter is gestegen. Bovendien neemt de snelheid van de stijging toe. Tussen 2006 en 2018 ging de mondiale zeespiegel met 3,7 millimeter per jaar omhoog. Uiteindelijk staan alle oceanen met elkaar in verbinding, waardoor het KNMI verwacht dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust niet achter zal blijven. Toch zagen wetenschappers deze versnelling van de stijging niet direct terug langs de Nederlandse kust.

De reden daarvoor hebben de wetenschappers in dit onderzoek achterhaald. Sinds 1990 werd het zeewater aan de Nederlandse kust geleidelijk minder opgestuwd door de wind dan voorheen, wat wil zeggen dat de zeespiegel zonder het effect van klimaatverandering zou zijn gedaald. De wind heeft momenteel weer ongeveer hetzelfde opstuwende effect als voor 1990. De onderzoekers weten niet wat de ontwikkeling de komende jaren wordt, maar ze verwachten dat de wind ongeveer hetzelfde blijft.

Een versnelling van de zeespiegelstijging zal de komende jaren duidelijker te meten zijn, voorspellen de onderzoekers. “Afhankelijk van de toekomstige uitstoot van broeikasgassen dienen we rekening houden met een verdere zeespiegelstijging tussen 30 tot 110 centimeter in de komende tachtig jaar”, aldus het KNMI.

Reacties

Cookieinstellingen