Nieuwe gemeenteraad Sittard-Geleen geïnstalleerd

Veel publiek bij installatie nieuwe gemeenteraad
Foto: SGN

Woensdagavond heeft burgemeester Hans Verheijen onder grote publieke belangstelling in de Hanenhof in Geleen de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

“Vandaag is het feest in de raadszaal, maar de raadszaal is geen feestaal,” zo liet hij de aanwezigen weten. “Vanaf morgen wacht u een belangrijke taak die veel energie en tijd van u zal vragen.” Daarbij wees hij op het belang van het bewaken van goede onderlinge omgangsvormen, want alleen door op respectvolle en fatsoenlijke wijze het debat te voeren kun je als gemeenteraad het respect en vertrouwen van de inwoners van de gemeente krijgen. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.” Dat vertrouwen heeft de afgelopen jaren een flinke deuk opgelopen, zoals valt af te lezen aan de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen: ruim de helft van de stemgerechtigden nam niet de moeite om hun stem uit te brengen. Met andere woorden: er is ook op dat gebied werk aan de winkel.

De gemeenteraad heeft een taakstellende en een controlerende taak. De manier waarop zij die taken uitvoert is beeldbepalend voor het aanzien van de lokale politiek, zo hield Verheijen zijn gehoor voor. Daarbij speelt de heersende bestuurscultuur een belangrijke rol. Met het verbeteren daarvan is afgelopen periode een begin gemaakt. Maar – en dat bleek dinsdagavond bij het afscheid van in totaal 19 raadsleden – dat blijkt nog altijd niet voor iedereen even vanzelfsprekend te zijn. Meerdere afscheidnemende raadsleden verwezen naar de manier waarop sommige raadsleden soms menen het debat te moeten voeren, of de manier waarop van social media gebruik wordt gemaakt. Alle leden van de gemeenteraad dragen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een goede bestuurscultuur.

Verheijen besloot met de opmerking dat het vandaag een leuke dag is om raadslid te zijn, maar ook dat vanaf morgen het zware werk begint. Vervolgens werden de 36 aanwezige raadsleden geïnstalleerd. Sergio Klein was niet aanwezig en zal op een later moment worden geïnstalleerd. Hieronder vindt u per gemeenteraadsfractie het overzicht van de leden van de gemeenteraad op dit moment. Net als na de gemeenteraadsverkiezing van 2018 telt de gemeenteraad van Sittard-Geleen 12 raadsfracties. De 37 raadszetels zijn als volgt verdeeld:

gob

 1. Salvino-Meijer, Y.G.
 2. Geilen, L.G.A.J.
 3. Claessens, M.W.C.
 4. Dormans, M.P.A.
 5. Verjans, C.
 6. Breidenbach, R.E.W.
 7. van Rijswijk, L.W.
 8. Klee, G.R.
 9. Wetzels, N.F.J.
 10. Tholen, J.H.J.
 11. Kuburić, F.
 12. Boonen, P.G.J.M.

CDA 

 1. Buhler, J.G.L.M.
 2. Brouwers, P.J.
 3. Houtakkers, A.L.W.G.
 4. Henssen, P.T.H.M.
 5. Schlössels, J.E.E.A.
 6. Smeets, J.H.
 7. Fredrix-Pilon, A.J.C.

GroenLinks

 1. Schmitz, K.
 2. Janssen, J.E.
 3. Schipper, M.H.
 4. Crutzen, F.M.M.
 5. De Loo, M.J.M.

Stadspartij

 1. Raven, A.C.M.
 2. Kaufmann, N.I.M.
 3. Paauwe, W.P.H.

PVV

 1. Klaassen, M.H.J.
 2. Coumans, J.W.

PvdA

 1. Kubben, P.H.J.
 2. Wielders, A.E.H.

SPA

 • Jack Renet, G.J.M.

VVD

 • Joosten, J.M.H.

D66

 • Pi Van de Venne, P.R.

Lokaal Sittard-Geleen-Born

 • Klein, S.A.J.

PIT

 • Schenk-Hermans, M.M.J.T.

FVD

 • Lotfy, A.R.A.R.

Opmerkingen

 • Cursief in blauw weergegeven zijn de namen van de nieuwe leden van de gemeenteraad.
  Daarbij kan worden opgemerkt van Eefje Joosten (VVD) in de vorige raadsperiode van 2018 tot maart 2020 wethouder was.
  De nieuwe gemeenteraad telt in totaal vijftien nieuwelingen zonder ervaring in de gemeenteraad. Dat aantal is gelijk aan het aantal nieuwelingen dat vier jaar geleden een raadszetel wist te veroveren.
 • Cursief in groen staan de namen van gemeenteraadsleden die momenteel ook demissionair wethouder zijn.
 • Cursief in bruin staan de namen van gemeenteraadsleden die bij de verkiezingen zijn overgestapt naar een andere partij dan die waarvoor zij tot aan de verkiezingen in de gemeenteraad zaten. DNA (Phil Boonen) en fractie Fredrix-Pilon (ex-DNA) namen niet deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Phil Boonen sloot zich aan bij het gob en Angelique Fredrix-Pilon bij het CDA.
 • Afhankelijk van de coalitievorming kunnen er nog wijzigingen in de samenstelling van de gemeenteraad optreden als raadsleden doorschuiven naar het wethouderschap. Hun plekken in de gemeenteraad worden dan ingenomen door de eerstvolgende kandidaat op de kieslijst die aanspraak maakt op een raadszetel.

Reacties

Cookieinstellingen