Veel belangstelling informatiebijeenkomst Hart voor Sittard

Foto: SGN

Afgelopen dinsdag vond in het Forumtheater in Sittard een informatiebijeenkomst plaats over de bouwplannen in het gebied langs de Kennedysingel in Sittard.

Op het perceel dat wordt begrensd door Kennedysingel, Broeksittarderweg, Swentiboldstraat en Lahrstraat verrijzen binnen nu en naar verwachting vijf jaar 7 appartementencomplexen met in totaal 212 appartementen.

Tijdens de informatiebijeenkomst, die door een 90-tal belangstellenden werd bezocht, werden omwonenden op de hoogte gebracht van de plannen. (Lees verder onder de foto.)

Hart voor Sittard
Een impressie van Hart voor Sittard, gezien vanaf de schootsvelden. Impressie: XR Group

Wijkplatform Vrangendael vond dat de gemeente veel te lang stil was geweest na een eerste informatiebijeenkomst op 11 maart 2020, die destijds door een 60-tal belangstellenden werd bezocht. In de afgelopen twee jaar had de gemeente toch op zijn minst moeten melden waarom een en ander zo lang duurde, zo was de mening van het wijkplatform. De gemeente liet weten dat woningcorporatie ZOwonen de afgelopen tijd bezig is geweest met het zoeken van partners voor de ontwikkeling van het gebied. Daarna kon pas een eerste ontwerp voor de ontwikkeling van het gebied worden opgesteld en dat ontwerp werd dinsdag gepresenteerd.

Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen hun vragen en opmerkingen over het project kwijt. Die vragen betroffen onder meer zorgen over de verwachte parkeerdruk – ook voor de omgeving, de verwachte toename van het autoverkeer in de buurt, de verkeersveiligheid en de ligging van de (uitrit van de) brandweerkazerne. Het Wijkplatform Vrangendael liet weten dat omwonenden graag gehoord willen worden en inspraak willen.

Wethouder Pieter Meekels gaf aan dat de informatiebijeenkomst ook daarvoor was bedoeld: de ontvangen vragen en opmerkingen worden verwerkt in een aangepast ontwerp, dat vervolgens tijdens een volgende bijeenkomst zal worden gepresenteerd.

Met de uitvoering van het project moet uiterlijke eind van dit jaar worden begonnen. Dit betekent dat de brandweerkazerne op de Swentiboldstraat tijdelijk zal moeten verhuizen naar een andere locatie, omdat de nieuwe kazerne op de hoek van de Swentiboldstraat en de Broeksittarderweg dan zeker nog niet gebouwd zal zijn.

Reacties

Cookieinstellingen