Onderzoek: ook gemeenten kampen met tekort aan personeel

De krappe arbeidsmarkt zet ook de dienstverlening van gemeenten onder druk. Dat komt naar voren uit de jaarlijkse Personeelsmonitor van Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten.

De onderzoekers wijzen onder andere op de extra taken die op het bordje van de gemeenten zijn komen te liggen, los van de extra werkzaamheden rondom bijvoorbeeld Oekraïne. De rek lijkt er wel een beetje uit, zo klinkt het.

Vorig jaar was een vijfde van de vacatures moeilijk vervulbaar. Personeelstekorten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, automatisering en ICT en welzijn en jeugdzorg belemmerden gemeenten in de uitvoering van het werk, aldus het rapport. Dit was in 2020 ook al het geval en de verwachting is dat dit ook de komende jaren lastig blijft. Zeker omdat de uitstroom van ambtenaren toeneemt. Vooral jongere werknemers kiezen relatief vaak voor een andere werkgever. De meeste gemeenten zouden ook geen actief beleid hebben om jongeren te behouden.

Wat ook meespeelt is het gestegen ziekteverzuim. Vooral het langdurig ziekteverzuim is gestegen ten opzichte van 2020. Werkdruk en stress en fysieke en fysiologische aandoeningen worden het meest genoemd als oorzaken van ziekteverzuim.

Eind vorig jaar telden gemeenten 172.500 medewerkers. Daarmee was voor het zesde jaar op rij sprake van een toename. Dat kwam vooral door het extra werk dat op het bordje van de gemeenten is komen te liggen, zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg. Twee derde van de gemeenten houdt er rekening mee dat de bezetting verder zal toenemen.

Hoe de bezetting en de werkdruk dit jaar daadwerkelijk zal worden is volgens het rapport voor een groot deel afhankelijk van het verloop van de oorlog in Oekraïne en of er in het najaar een nieuwe coronagolf komt. Verder is er de vraag of gemeenten al dan niet te maken krijgen met bezuinigingen door een wijziging van het Gemeentefonds volgend jaar.

Cookieinstellingen