Zorgen over veiligheid bij bewoners Baenjehof

Achterzijde De Baenje
Foto: SGN

De sloop van voormalig zorgcentrum De Baenje aan de Schuttestraat in Sittard had begin dit jaar moeten starten maar is nog altijd niet begonnen.

Dat heeft ertoe geleid dat het leegstaande pand ongewenste bezoekers krijgt van mensen die het hebben ontdekt als plek om illegaal te verblijven. Ook zijn er koperdieven actief geweest, die de elektrische bedrading in het te slopen pand¬† ‘alvast hebben verwijderd’.

Gevolg: ongerustheid bij de bewoners van de aanleunwoningen in de naastgelegen Baenjehof. Zij zien met lede ogen de verloedering rond het leegstaande pand aan en maken zich zorgen over hun veiligheid.

Woningcorporatie ZOwonen en Zuyderland zeggen niet gelukkig te zijn met de ontstane situatie en willen op de locatie van De Baenje graag nieuwbouw realiseren. Met de plannen die daarvoor zijn gemaakt zijn omwonenden het dan weer niet eens. De door ZOwonen en Zuyderland gewenste nieuwbouw wordt namelijk groter en hoger dan het oude verzorgingstehuis en tevens wordt de parkeersituatie rond het pand anders dan nu het geval is.

Er heeft een ‘participatief traject’ plaatsgevonden waarin omwonenden aan ZOwonen en Zuyderland hun bezwaren hebben toegelicht. Daarop zijn er aanpassingen uitgevoerd in de plannen, maar die gaan voor de omwonenden kennelijk niet ver genoeg. ZOwonen geeft aan dat de rek wat de aanpassingsmogelijkheden van de plannen er wel zo’n beetje uit is. ZOwonen en Zuyderland willen oudere inwoners van Sittard heel graag dicht bij het centrum woonruimte bieden, maar het geheel moet uiteraard ook nog financieel haalbaar blijven.

De gemeente heeft de procedure voor het afgeven van de aangevraagde omgevingsvergunning stilgelegd. Onduidelijk is hoe de ontstane impasse kan worden doorbroken. En dat betekent dat er voorlopig nog even niets gebeurt. Zeer tot onvrede van de bewoners van de Baenjehof, die naast hun ongerustheid over de taferelen die zich in en rond de leegstaande Baenje afspelen het ook nog eens moeten stellen zonder de plek, waar ze een maaltijd konden nuttigen, waar ze naar de kapper en naar de pedicure konden gaan, waar dagbesteding werd geboden en waar contact met anderen kon worden gelegd. Daarvoor moeten ze het nu een stuk verderop zoeken. ZOwonen en Zuyderland willen overigens niets liever dan zo snel mogelijk beginnen met sloop en nieuwbouw.

Wat de Baenje betreft laat ZOwonen weten dat er binnenkort meer ingrijpende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen zich toegang verschaffen tot het leegstaande pand. De binnentuin wordt leeggeruimd en op de volledige begane grond worden ramen en deuren dichtgetimmerd. Ook is het de bedoeling om bouwhekken rond het gebouw te plaatsen. Opzichters van ZOwonen zullen er regelmatig controles uitvoeren.

Inmiddels zijn er vanuit de lokale politiek over de ontstane situatie vragen gesteld aan het College van B&W.

verbindingsgang tussen baenjehof en de baenje
Verbindingsgang tussen leegstaande Baenje en de bewoonde Baenjehof

Reacties

Cookieinstellingen