Vragen over de situatie rond leegstaand pand De Baenje

De Baenje, aanzicht zijde Jubileumstraat
Foto: SGN

De gemeenteraadsfractie van PIT heeft het College van B&W schriftelijk vragen gesteld over de veiligheid en openbare orde rond het pand van De Baenje.

Het voormalige verzorgingstehuis op de hoek van de Schuttestraat en de Jubileumstraat staat al enige tijd leeg en zou begin dit jaar worden gesloopt. Vanwege bezwaren van omwonenden tegen de bouwplannen voor een nieuw verzorgingstehuis van ZOwonen en Zuyderland is er nog geen omgevingsvergunning afgegeven.

In het leegstaande pand is de laatste tijd sprake geweest van inbraak. Belanghebbenden maken zich al enige tijd zorgen over openbare orde en veiligheid rond het pand.

De PIT-fractie wil daarom van het College van B&W weten of het op de hoogte is van de zorgen van omwonenden rond het leegstaande pand en vraagt het College om een oordeel te geven over het pand wat betreft veiligheid en openbare orde.

Verder wil de fractie weten of er over dit onderwerp contact is geweest met ZOwonen en of daarbij afspraken zijn gemaakt rond openbare orde en veiligheid en het voorkomen van overlast en gevaar, bijvoorbeeld met verwijzing naar de APV.

Tenslotte wil PIT weten of het college van plan is om stappen te nemen om de openbare orde en veiligheid rond deze locatie te verzekeren.

Reacties

Cookieinstellingen