VVD-raadsfractie stelt vragen over participatie van Oekraïners

Foto: SGN

Een aantal bedrijven in Sittard-Geleen zegt tegen problemen aan te lopen als zij mensen uit Oekraïne die momenteel in de gemeente verblijven in dienst willen nemen.

Dat meldt de VVD-fractie in een brief aan het College van B&W. Ook lopen de Oekraïners zelf tegen bureaucratische muren aan, zo staat in de brief.

“We hebben signalen ontvangen van werkgevers die nul op hun rekest kregen op de vraag of er Oekraïense werknemers voor hun bedrijf waren. Maar ook signalen dat tegen Oekraïners, door ambtenaren, wordt aangegeven: als je gaat werken, dan verlies je leefgeld en onkostenvergoeding voor huisvestiging en ga je er per saldo financieel op achteruit.”

Volgens de VVD-fractie hoort iemand die zelf in zijn levensonderhoud wil voorzien geen argumenten te krijgen om dit toch maar niet te doen, omdat dat geen financieel voordeel oplevert. “Deze mensen zijn hier te gast en geven aan zo min mogelijk van onze sociale voorzieningen gebruik te willen maken. Dat moeten we toch stimuleren?”

De VVD-fractie wil van het College van B&W weten of personen uit de Oekraïne die in onze gemeente verblijven hier mogen werken en of ze daarin worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Verder wil de fractie weten of het College bekend is met het signaal dat ambtenaren Oekraïners die willen werken daar niet toe stimuleren.

Reacties

Cookieinstellingen