Collectieve ziektekostenverzekering (‘Zuid-Limburgpakket’)

Foto: CC0

Het huidige contract tussen VGZ en het collectief van alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten voor een collectieve ziektekostenverzekering voor minima eindigt per 31 december 2022.

Om de collectieve ziektekostenverzekering voor onze inwoners te kunnen behouden moest er opnieuw worden aanbesteed. Alle 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben opnieuw gezamenlijk de aanbestedingsprocedure doorlopen. Het resultaat daarvan is dat het nieuwe contract per 2023 opnieuw aan VGZ gegund wordt.

Reacties

Cookieinstellingen