Benoeming wethouders tijdens laatste raadsvergadering voor zomerreces

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Vanavond en woensdagavond vindt de laatste gemeenteraadsvergadering plaats voor het ingaan van het zomerreces.

De laatste drie agendapunten op woensdag betreffen de benoeming van Yvonne Salvino, Leon Geilen, Ivo Tillie (allen gob) en Judith Bühler en Andries Houtakkers (beiden CDA) tot wethouder.

Omdat door de benoeming tot wethouder zowel bij het gob als het CDA twee raadszetels vrijkomen worden mevrouw I.A.L. Knops-Verjans en de heer J.A.G. Peeters benoemd tot raadslid voor gob en worden mevrouw G.J.M.C. Essing-Demandt en de heer T.A. Salvino benoemd tot raadslid voor het CDA.

Verder worden de heer H.F.L.L. Vroomen en mevrouw N.M.F. Statnik benoemd tot burgerlid bij gob.

Agenda raadsvergadering Sittard-Geleen dinsdag 12 juli

Aanvang 19:00 uur
» Links naar bijbehorende stukken

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Vaststellen van de notulen
 4. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken
 5. Rekenkamerrapport Quickscan afval (RKC/Buhler)
 6. Verzoek tot herziening bestemmingsplan Handelsterrein Bergerweg (Meekels)
 7. Regionaal Uitvoeringsplan van Afval naar Grondstof 2022-2025 (Geilen)
 8. Jaarstukken 2021 (Buhler) (1ste termijn)
 9. Tweede Programmarapportage 2022 (Buhler) (1ste termijn)
 10. Raadsakkoord 2022-2026 “Samen zorgvuldig, verbindend doorpakken!”
 11. Schorsing tot 13 juli 2022

Agenda raadsvergadering Sittard-Geleen woensdag 13 juli

Aanvang: 18:30 uur
» Links naar bijbehorende stukken

 1. Opening
 2. Tweede Programmarapportage 2022 (Buhler) (2de termijn)
 3. Jaarstukken 2021 (Buhler) (2de termijn)
 4. Uitvoeringsafspraken van coalitie gob en CDA
 5. Benoeming wethouders
 6. Benoeming raadsleden
 7. Benoeming burgerleden
 8. Sluiting

Reacties

Cookieinstellingen