Panorama Zuid-Limburg schetst toekomstperspectieven en vraagt input inwoners

Foto: SGN

Zuid-Limburg heeft de status NOVI-gebied. NOVI staat voor Nationale Omgevingsvisie. Hierin is het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving (in brede zin) vastgelegd.

Het uitgangspunt van NOVI is dat Rijk en andere overheden optreden als één overheid, samen met inwoners en ondernemers. Panorama Zuid-Limburg is hierin één van de drie projecten waar in de regio gezamenlijk aan wordt gewerkt.

Drie toekomstperspectieven

Panorama Zuid-Limburg laat in drie toekomstperspectieven zien waar de fysieke leefomgeving in Zuid-Limburg heen kan ontwikkelen en waar keuzes gemaakt kunnen worden. Met deze aanpak worden de verschillende manieren onderzocht om de grote opgaven, zoals de energietransitie of de aanpak van wateroverlast, een plek te geven in Zuid-Limburg.

Voor elk perspectief wordt in bouwstenen getoond wat dit kan betekenen voor bijvoorbeeld wonen of het landschap in de regio.

  • Het dynamische perspectief: we onderzoeken hoe het eruit ziet als we ons ontwikkelen naar een metropoolgebied.
  • Het ontspannen perspectief: we onderzoeken hoe het eruit ziet als zorg, wellness en toerisme belangrijk zijn.
  • Het zorgvuldige perspectief: we onderzoeken wat er gebeurt als we inzetten op de lokale schaal.

Input welkom

Deze toekomstperspectieven zijn niet af. Iedereen mag mee ontwerpen, ideeën inbrengen of suggesties doen. Met alle input worden de toekomstperspectieven verder aangescherpt en aangevuld om de effecten van keuzes zo duidelijk mogelijk te maken.

Inloopmomenten

Op vier verschillende locaties in Zuid-Limburg zijn inloopmomenten. Bezoekers krijgen een korte introductiefilm te zien met een toelichting op Panorama Zuid-Limburg. Ook hangen er op de locaties posters die de drie concept toekomstperspectieven laten zien aan de hand van beelden. De onderdelen (oftewel bouwstenen) waaruit de concept toekomstperspectieven zijn opgebouwd, zijn ook te zien.

Iedereen kan zelf extra bouwstenen toevoegen (schetsen, tekenen of verwoorden) en de bestaande bouwstenen aanvullen of van commentaar voorzien.

In Sittard-Geleen kunt u daarvoor van 12 tot en met 16 september terecht in Bibliotheek Ligne.

Reacties

Cookieinstellingen