Gemeente Sittard-Geleen verlengt noodfonds voor ondernemers

Foto: CC0 moerschy via Pixabay

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft tijdens de raadsvergadering van januari 2022 in totaal 1.240.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het maatregelenpakket als noodsteun voor het MKB.

Dit was voor de gevolgen van corona en voor het herstel na corona. Dit maatregelenpakket wordt uitgevoerd in de periode van februari tot september 2022. In de komende weken vindt de afronding van het maatregelenpakket plaats.

Vanwege aanhoudende problemen bij ondernemers in de nasleep van corona heeft het college, vooruitlopend op de evaluatie, besloten de subsidieregeling ‘corona noodfonds ondernemers gemeente Sittard-Geleen 2022’ opnieuw open te stellen c.q. te verlengen. In het noodfonds is nog een bedrag van circa 2 ton beschikbaar.

Door het weer openstellen van het noodfonds, de verlenging duurt tot 1 december 2022, worden ondernemers die in een eerder stadium niet hebben gereageerd, alsnog in staat gesteld een aanvraag in te dienen. Zij kunnen zo aanspraak maken op ondersteuning op financieel vlak en/of ondersteuning middels coaching en advies.

Met deze verlenging van het noodfonds wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het weer toekomstbestendig maken van levensvatbare ondernemingen. Ondernemers worden via het ondernemerscontact, de ondernemersnieuwsbrief, ondernemersverenigingen en de reguliere communicatiemiddelen van de gemeente over het opnieuw open stellen van het noodfonds geïnformeerd.

Reacties

Cookieinstellingen