Brandbrief ondernemers centrum Sittard

Foto: SGN

Centrum Management Sittard heeft stuurde op Prinsjesdag namens alle ondernemers in de Sittardse binnenstad een brandbrief gestuurd naar het College van B&W.

Aanleiding voor deze brief zijn de energiecrisis en de torenhoge inflatie.

De integrale tekst van deze brandbrief is hieronder weergegeven.

Vandaag, Prinsjesdag 2022, luiden wij namens alle ondernemers van de Sittardse binnenstad helaas voor de tweede keer deze afgelopen jaren de noodklok!

Waar wij samen proberen om de, nog altijd doorsluimerende, gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden, dient zich helaas een nóg grotere catastrofe aan, namelijk de onhoudbare energiecrisis.

De torenhoge inflatie en het daarmee gepaard gaande koopkrachtverlies zorgt voor grote problemen achter vele voordeuren. Hiervoor zijn inmiddels een aantal maatregelen aangekondigd, zoals energietoeslagen voor de minima, een prijsplafond voor (een deel van) de energiekosten van huishoudens en een forse verhoging van de minimumlonen. Echter, niet minder belangrijk, de ondernemer, het MKB, dé motor van onze economie wordt hier vooralsnog niet in benoemd. Terwijl het wel díe groep is die onder andere die laatstgenoemde lonen überhaupt moet kunnen betalen anders hebben al die ondersteunende maatregelen helemaal geen zin.

De binnenstad van Sittard is voorzichtig aan het opkrabbelen na de coronacrisis en probeert met heel veel extra inspanning en financiële input door te pakken onder andere op het gebied van toerisme.

Maar als de gevestigde bedrijven niet beschermd worden tegen deze nieuwe ramp dan is alles voor niks geweest. Met name de horecasector (en bakkerijen), breed vertegenwoordigd in onze binnenstad, die al tot de zwaarst getroffen sectoren behoorde door de coronamaatregelen, wordt nu, als hoge energieverbruiker wederom keihard geraakt.

Heel concreet, meer dan 80% van alle horecaondernemingen in de binnenstad heeft energiecontracten die (tegen het) eind van dit jaar aflopen of heeft hier reeds mee te maken. Tariefstijgingen van minimaal 400-500% zijn gemiddeld, dus geen uitzondering. Voor de meesten betekent deze gigantische stijging van de kosten dat er onder de streep gewoonweg niets, maar dan ook niets meer overblijft!

En dan hebben wij het nog niet over de achterstallige (belasting)schulden die vanaf oktober ook afgelost dienen te gaan worden, de terugbetalingen van coronasteun, CAO-loonsverhogingen, personeelstekorten, forse huurverhogingen en gestegen inkoopprijzen. Het laatste kon nog enigszins worden gecompenseerd door (kleine) prijsaanpassingen maar tegen die enorme post energiekosten is gewoon helemaal niets te ondernemen.

Veel ondernemers proberen dit onderwerp naar voren of zelfs weg te duwen maar daar mogen wij niet op wachten.

Er is NU concrete en gerichte hulp nodig anders is er over een paar maanden nog maar weinig over van onze mooie historische binnenstad en hoeft er helemaal niet meer gepraat te worden over koopkrachtreparatie, loonsverhogingen etc. want dan is er simpelweg geen werk meer voor een hele grote groep mensen en zal de groep die afhankelijk is van een (toch al slinkende) staatskas alleen maar groter worden. En zonder deze groep MKB-ondernemers en haar werknemers zal die kas ook niet meer gevuld worden, met alle gevolgen van dien, ook voor de nu nog jonge generaties.

Kortom, het is onze verantwoordelijkheid én morele verplichting om dit echte verhaal van hier en nu te laten doordringen bij alle lagen van ons bestuur, lokaal, provinciaal en nationaal

Ondertekend namens alle ondernemers van de Sittardse binnenstad,
bestuur Centrummanagement Sittard

Reacties

Cookieinstellingen