Gemeenteraad benoemt drie plaatsvervangend raadsvoorzitters

<em>raadsvoorzitter burgemeester Hans Verheijen</em>
raadsvoorzitter burgemeester Hans Verheijen
Foto: screenshot

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 september is de heer Math de Loo benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

In art. 13 tweede lid van het Reglement van orde voor vergaderingen van de gemeenteraad Sittard-Geleen 2018, tweede wijziging, is vastgelegd dat een plaatsvervangend voorzitter voor het voorzitten van de raadsvergaderingen benoemd dient te worden door de raad.

In de praktijk is gebleken dat de situatie zich kan voordoen dat zowel de voorzitter als zijn plaatsvervanger niet in de gelegenheid zijn om de raadsvergadering voor te zitten. Zeker gezien de situatie van de afgelopen jaren met het Covid-virus.

Daarom besloot de raad naast een eerste nog een tweede en een derde plaatsvervanger te benoemen. Als tweede plaatsvervangend voorzitter is de heer Ton Raven benoemd. De heer Peter Henssen is benoemd als derde plaatsvervangend voorzitter.

Reacties

Cookieinstellingen