Benoeming burgerleden gemeenteraad Sittard-Geleen

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 september zijn de heer H.L.J. Kamps en de heer T.E.L. Vranken benoemd tot burgerlid voor de fractie van het CDA.

Een burgerlid heeft een volwaardige rol in de Ronde. Daarin vertegenwoordigt hij de fractie. Een burgerlid wordt door de gemeenteraad benoemd en hij legt, net als een raadslid, de eed of belofte af.

De zittingsperiode van een burgerlid eindigt ingevolge artikel 11, zesde lid van het Reglement van Orde door ontslagname op eigen verzoek, aan het einde van de zittingsperiode van de raad of door intrekking van de benoeming door de raad, al dan niet op verzoek van de fractie.

Verder werd voor de raadsfractie voor Lokaal Sittard-Geleen-Born de heer P.P.H. Vola tijdelijk, voor de duur van 16 weken, benoemd als burgerlid voor Lokaal Sittard-Geleen-Born. Hij vervangt tijdens diens ziekteperiode de heer B.J.F. Stegers. Deze benoeming vervalt van rechtswege als de heer B.J.F. Stegers zijn rol als burgerlid op 19 januari 2023 hervat.

Reacties

Cookieinstellingen