Mart Martens – grondlegger van de Toon Hermanshuizen – overleden

Foto: IM Mart Martens

Mart Martens, initiatiefnemer en grondlegger van de Toon Hermanshuizen in Nederland, is afgelopen donderdag op 77-jarige leeftijd overleden.

Het eerste Toon Hermanshuis werd dankzij zijn inzet op 15 december 1998 geopend op de Paardestraat in Sittard. Daar zijn kankerpatiënten en hun familie en vrienden welkom voor steun en zorg in een niet-klinische omgeving.

De directie, vrijwilligers, het bestuur en gasten van het Toon Hermans Huis gedenken hem in onderstaan In Memoriam.

In memoriam Mart Martens (1945 – 2022)
Initiatiefnemer, grondlegger, oprichter en zo veel meer…

Een zeer bijzonder mens is van ons heengegaan. Na een ziektebed hebben we afscheid moeten nemen van Mart Martens, de initiatiefnemer en bedenker van de Toon Hermanshuizen, Centra voor leven met en na kanker, in Nederland. Verslagen maar gevuld met dankbaarheid en trots, zal hij nooit vergeten worden.

Op 18 juni 1998 werd het Toon Hermans Huis in Sittard als eerste inloophuis in Nederland officieel geopend. Dit alles op initiatief van Mart Martens. Als oncologisch verpleegkundige begreep Mart als geen ander hoe belangrijk het was om naast de belangrijke reguliere zorg, oog te hebben voor de mens achter de patiënt en zijn of haar naasten. Zo werd het idee voor het eerste Centrum voor leven met en na kanker geboren.

Op verzoek van Mart verbond Toon Hermans, geboren en getogen in Sittard, zijn naam aan ons huis. Toon Hermans droeg de open huizen voor mensen met kanker een warm hart toe. Hij bezat zelf het prachtige talent om mensen in het hart te raken en bij iedere traan een glimlach tevoorschijn te toveren. Na de opening van het eerste Centrum voor leven met en na kanker in Sittard, volgden velen, waartoe ons land nu 80 huizen kent. Daarvan dragen 15 huizen de naam Toon Hermans.

Tot aan het eind is Mart altijd zeer betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom de Toon Hermans Huizen. Daarvoor zijn wij hem eeuwig dankbaar.

Mart Martens, een vriend voor het leven. Initiatiefnemer, grondlegger, oprichter en zo veel meer… Wij zullen Mart ontzettend missen maar zijn missie voortzetten.

Wij wensen zijn naasten, zijn vrouw Henny en familie ontzettend veel sterkte toe met dit grote verlies. Mart – jij zult altijd verbonden blijven aan het Toon Hermanshuis in Sittard.

Namens directie, vrijwilligers, Bestuur en gasten

Cookieinstellingen