Vragen raadsfractie SPA over vuurwerkterrorisme

Foto: CC0

De gemeenteraadsfractie van SPA (Samen Politiek Actief) heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W over het afsteken van zwaar (verboden) vuurwerk

De fractie laat weten kennis genomen te hebben van aangifte en melding (van 26 en 28 november) van het gebruik van zwaar vuurwerk om daarmee doelbewust burgers te intimideren en schade toe te brengen aan hun eigendom. Zo werd zwaar vuurwerk tegen een raam van een woning gegooid, werd zwaar vuurwerk voor de deur afgestoken, werd de bewoner vervolgens met zwaar vuurwerk bekogeld toen hij naar buiten ging, werd de auto van zijn echtgenote tot twee keer toe beschadigd en werd de man bedreigd toen hij ouderen aansprak op het gedrag van de jeugd. “De bewoner heeft een van de daders herkend. Deze staat in de buurt bekend als leider van een jeugdbende waarvoor in de omgeving velen schrik hebben”, aldus SPA.

Hiermee wordt volgens SPA een grens overschreden. SPA wil dan ook dat “de daders en het fenomeen als zodanig” stevig worden aangepakt en verwijst daarbij naar de missie en de visie van de gemeente in de Kadernota Integrale Veiligheid:

  • Missie: De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek zijn veilig én voelen veilig.
  • Visie: We zien veiligheid als de basis voor een prettige manier van samenleven in onze gemeenten, voor iedereen. Als lokale overheden zetten we onze eigen kracht in om onze gemeenten veilig te maken en houden. We werken samen en zorgen voor brede betrokkenheid bij veiligheid. We kijken goed naar de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en doen vervolgens wat nodig is.

Daarom wil de SPA-fractie van het college van B&W weten of en hoe men denkt op te zullen treden tegen deze vorm van vuurwerkterrorisme.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen