Wethouder Judith Bühler geeft een toelichting op de kadernota

Regeren is vooruitzien. Sittard-Geleen heeft de strategische keuzes ingekaderd in de kadernota, het belangrijkste document voor het College van B&W in deze bestuursperiode.

Het College van B&W trekt de beurs en wethouder Judith Bühler licht een en ander toe in een gesprek bij Doorstart-TV. Wie wordt daar beter van en wat gebeurt er verder in de gemeente de komende jaren? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de hondenbelasting? En wat kunnen we verwachten als het om Glanerbrook en de ambtenarenhuisvesting gaat?

Cookieinstellingen