Hogere bonus voor gemeenten die snel asielplekken aandragen

Foto: CC0 via pxfuel

Gemeenten die zich meteen melden om extra opvangplekken voor asielzoekers te realiseren, krijgen een hogere uitkering dan gemeenten die dat pas later doen.

In de eerste landelijke ronde waarin gemeenten vrijwillig extra opvangplekken aandragen, krijgen zij 2500 euro per plek. Als er daarna nog onvoldoende opvangplekken zijn, kunnen gemeenten alsnog in de tweede ronde een bonus krijgen, maar die is 1500 euro per plek. Dat staat in de uitwerking van de spreidingswet. Die uitwerking is vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

“Dit onderscheid wordt gemaakt om gemeenten een financiële prikkel te bieden om zoveel als mogelijk duurzame opvangplaatsen in de landelijke inbrengfase aan te bieden”, zo staat in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Duurzame opvangplaatsen moeten minimaal vijf jaar beschikbaar zijn en plek bieden aan minimaal honderd asielzoekers. Het mogen verschillende kleinschalige opvanglocaties zijn.

Elke twee jaar wordt op basis van prognoses over de asielinstroom bepaald hoeveel opvangplekken er in heel Nederland nodig zijn. Dat wordt vertaald in een indicatie van de opvangopgave per provincie en een indicatieve verdeling per gemeente. Op basis daarvan kunnen gemeenten “bepalen hoeveel opvangplaatsen zij vrijwillig willen aanbieden in de landelijke inbrengfase”, aldus de AMvB.

 

Cookieinstellingen