Geslaagde Taptoe Born in Grevenbicht

De jaarlijkse Taptoe Born wordt al weer enige tijd op toerbeurt gehouden in een van de kernen van de voormalige gemeente Born.

De organisatie rouleert jaarlijks tussen de vijf muziekkorpsen in de oude gemeente: Harmonie l’Union van Born, Muziekgezelschap Juliana uit Holtum, Harmonie Concordia uit Obbicht, Harmonie Sint Cecilia uit Grevenbicht-Papenhoven en de Koninklijke Harmonie Aurora uit Grevenbicht. Laatstgenoemde was dit jaar aan de beurt om dit grote muzikale evenement te organiseren.

De tribunes op het Burgemeester Kotenplein in Grevenbicht zaten vol. Naar schatting zo’n 2000 bezoekers genoten van de optredens van de vijf deelnemende muziekkorpsen. Of waren het er zes? Voor het eerst deed namelijk de onlangs door jeugdige drumbandleden opgerichte jongerendrumband mee aan de Taptoe. De drumband bestaat uit jonge leden van de drumbands van de vijf muziekkorpsen in de voormalige gemeente Born. Hun opkomst werd door het publiek met veel enthousiasme en luid applaus begroet.

Cookieinstellingen