Pilot afvaldetectie met camera’s is succesvol afgerond

<em>Archieffoto</em>
Archieffoto
Foto: Buurtpreventieteam Geleen-Zuid & De Kluis

Artificial Intelligence (AI) technologie kan op steeds meer gebieden ingezet worden, ook bij afvaldetectie.

Bijvoorbeeld om een beter beeld te krijgen van de afvalvervuiling in de openbare ruimte. De afgelopen maanden heeft de gemeente geëxperimenteerd met beschikbare AI-technologie die speciaal gericht is op afvaldetectie. Daarbij is ervoor gekozen om dit experiment te situeren in de Zeeheldenbuurt in Geleen. In de eerste plaats omdat het aansluit bij het gedachtengoed van de proeftuin Zeeheldenbuurt waar we in het kader van de Smart City visie op verschillende vlakken en gebieden digitale technieken uitproberen. Daarnaast ontving de gemeente van bewoners van de zeeheldenbuurt klachten over afvalvervuiling.

Concreet zijn in het kader van deze pilot in de Zeeheldenbuurt telefooncamera’s geïnstalleerd in twee voertuigen van Wijkbeheer die met behulp van AI-software zwerfafval en dumpingen hebben gedetecteerd.

De techniek werkt, maar is nog niet perfect

De gemeente heeft een dashboard ontvangen dat goed inzicht geeft in wanneer waar afval is gedetecteerd. Een ontwikkelpunt is het herkennen van heel klein zwerfafval zoals sigarettenpeuken.

Privacy van inwoners gewaarborgd

De camerabeelden (foto’s) werden door de software automatisch gecontroleerd op persoonsgegevens en waar nodig geanonimiseerd. De gemeente heeft geleerd van het privacywaarborgingsproces.

Relatief weinig afval gedetecteerd in de Zeeheldenbuurt

De detecties tonen aan dat in de Zeeheldenbuurt relatief schoon is. Hotspotlocaties met veel afval zijn niet waargenomen.

In gesprek met de inwoners

Het verworven beeld komt niet helemaal overeen met hetgeen inwoners aangaven tijdens de twee sessies met bewoners van de Zeeheldenbuurt. Met de inwoners is de dialoog aangegaan over (slim) participeren voor een schonere buurt. Naar aanleiding hiervan gaat de gemeente de samenwerking opzoeken met Vaste Prik en mogelijk andere partijen.

Inzetbaarheid van AI overstijgt de individuele beleidsvelden

AI-technologie kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld het detecteren van asfaltschade. In de toekomst zal nog veel meer mogelijk worden waardoor de toepassing van AI de beleidsvelden overstijgt. De aanbieder onderzoekt momenteel of de techniek toepasbaar is als instrument voor beleidsmetingen.

Cookieinstellingen