Hervormingsagenda jeugd wordt dit najaar verder uitgewerkt

Foto: CC0 via Pixabay

In juni is de Hervormingsagenda vastgesteld. In de Hervormingsagenda zijn afspraken gemaakt om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te maken voor de toekomst.

Cliëntenorganisaties, professionals, aanbieders, gemeenten en het Rijk hebben die afspraken met elkaar gemaakt. Samen willen zij de kwaliteit van de jeugdhulp verhogen. Er wordt structureel geïnvesteerd in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te organiseren. De jeugdhulpplicht wordt beter uitgelegd, afgebakend en gericht op jeugdigen en gezinnen die het meest kwetsbaar zijn of in de meest kwetsbare situaties.

Bezuinigingen

De jeugdhulp moet beter, maar er moet ook worden bezuinigd. In het landelijke coalitieakkoord staat dat structureel 511 miljoen euro moet worden bespaard. In de
Hervormingsagenda staat een extra structurele besparing van 1 miljard euro.

Hoe nu verder?

Het doel is om de Hervormingsagenda in het najaar van 2023 verder uit te werken. De Gemeente Sittard-Geleen bekijkt nu wat daarvoor nodig is. De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en welke maatregelen op landelijk, regionaal en lokaal niveau worden uitgevoerd en wat die maatregelen financieel betekenen.

Cookieinstellingen