(on)bespreekbaar? Praat mee over vrouwengezondheid!

Foto: CC0 - Havang

Stichting Queen of Hearts en onderzoeksschool GROW organiseren op 10 oktober 2023 in Roosteren hun eerste grote Nederlandse publieksevenement rondom vrouwengezondheid.

Het is de hoogste tijd om onderwerpen die zich vaak nog in de taboesfeer bevinden onder de aandacht te brengen! Wat is de actuele stand van zaken? En welke vragen wil het publiek beantwoord zien?

Menstruatie, daar wordt liever niet over gepraat. Laat staan over klachten. Zou de diagnose endometriose daarom tot wel 7 jaar duren? En miskramen of restklachten na de zwangerschap of een bevalling die niet zo verliep zoals gehoopt. Waarom wordt hier niet over gesproken, terwijl het delen van ervaringen vrouwen wel degelijk erdoorheen helpt en zelfs tot verbeteringen in de zorg leiden?

Met ‘(on)bespreekbaar’ wordt op 10 oktober voor het eerst breed en laagdrempelig aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen die helaas nog steeds veelal in de taboesfeer verkeren: menstruatie(klachten), endometriose, eigen regie rondom bevallingen en hoogrisicozwangerschappen, miskramen en de rouw die daarmee gepaard gaat, alsook de gevolgen van zwangerschapsvergiftiging en de onderbelichting van de vrouw binnen de onderzoekswereld.

Vier topwetenschappers informeren deelnemers niet alleen over de laatste stand van zaken, maar gaan met hen in gesprek, beantwoorden vragen en delen ervaringen.

“Het is belangrijk om open te zijn over menstruatieproblemen, dan leer je bij welke klachten vrouwen naar de dokter moeten gaan!” Marlies Bongers, gynaecoloog en onderzoeker, ontving eerder dit jaar een koninklijke onderscheiding voor haar werk ontving en coauteur van ‘Biografie van de baarmoeder’, legt uit waarom menstruatieklachten er niet bij horen. En wanneer en waarom moet je naar de dokter gaan?

“Ik wil vrouwen de regie over hun eigen zorg rondom de zwangerschap zoveel mogelijk teruggeven!” Liesbeth Scheepers, gynaecoloog en onderzoeker, richt zich op de regie rondom de bevalling en alles rondom hoogrisicozwangerschappen. Ze weet maar al te goed hoe snel een zwangerschap ineens medisch kan worden. Ze zet zich dagelijks ervoor in dat vrouwen de regie over hun eigen zorg zoveel mogelijk terugkrijgen. Hoe kunnen vrouwen in toekomst beter begeleid en voorbereid worden?

“Ik wil vrouwen helpen gezien en gehoord te worden, door de begeleiding van zwangeren en paren met een kinderwens te verbeteren!” Sanne van der Hout, onderzoekt ethische vraagstukken rondom kinderwens, zwangerschap en geboorte. Onlangs bracht zij haar eigen verhaal naar buiten met haar boek ‘(on)verwacht’, dat een unieke inkijk geeft in de zwakte van prenatale screening en de daar bijhorende rouw. Waarom is het zo belangrijk hoe zwangeren hierin begeleid worden en om over rouw te praten die samengaat met het verlies van een kindje tijdens de zwangerschap?

“Ik wil vrouwen helpen door ervoor te zorgen dat het vrouwenlichaam steeds beter begrepen wordt en wil de impact van zwangerschapscomplicaties op de vrouw bespreekbaar maken!” Chahinda Ghossein, cardioloog in opleiding, onderzoeker, Topvrouw Limburg 2022, coauteur van ‘De Kracht van Kwetsbaarheid’ en voorzitter van Queen of Hearts, werkt aan het vergroten van de kennis over het vrouwenlichaam en ziektes bij de vrouw. Daarnaast vraagt ze aandacht voor de impact van zwangerschapsvergiftiging op hart en brein van de vrouw. Waarom wordt het vrouwenlichaam nog te vaak onderbelicht en blijven dit soort problemen nog te vaak onbesproken?

Neem deel en stel al je vragen!

‘(on)bespreekbaar’ wordt op dinsdag 10 oktober gehouden in Kasteel Eyckholt, Eyckholtstraat 13 in Roosteren. Vanaf 17:00 uur is iedereen van harte welkom om na een hapje en een drankje deel te nemen aan (on)bespreekbaar – praat mee over vrouwengezondheid! Er is geen enkele voorkennis nodig, iedereen is van harte welkom. Het programma duurt tot 22:00 uur.

Dit event wordt georganiseerd door GROW (onderzoeksschool Universiteit Maastricht) en Stichting Queen of Hearts.

Cookieinstellingen