Gemeenteraadsvergadering op 8 en 9 november

Foto: SGN

Op woensdag 8 november en donderdag 9 november vergadert de gemeenteraad om 18:30 uur. U kunt de vergadering live volgen in audio en video.

Het is ook mogelijk de vergadering op een later moment terug te kijken.

Volg de vergadering live (beschikbaar op 8 november vanaf 18:30 uur).

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Vaststellen van de notulen
  4. Toekomstige samenstelling en budget van de Rekenkamercommissie
  5. Strategisch huisvestingsplan onderwijs en kindfuncties
  6. Verzoekbesluit onteigening percelen Middengebied (Geleen)
  7. Rekenkamercommissie rapport groenonderhoud
  8. Programmabegroting 2024, 2e rapportage 2023 en Belastingmaatregelen 2024
  9. Sluiting

De agendapunten en stukken van 8 november kunt u lezen in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering is in beeld en geluid live te volgen via sittardgeleen.raadsinformatie.nl.

Cookieinstellingen