Raadsvergadering 13 en 14 december

Foto: SGN

Op woensdag 13 december vergadert de gemeenteraad om 18:30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis in Geleen.

Op donderdag 14 december wordt verder vergaderd. U kunt de vergadering op 13 en 14 december vanaf 18:30 uur live volgen in audio en video. Ook is het mogelijk om de vergadering op een later moment terug te kijken.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Afscheid raadslid dhr. Schipper
 4. Installatie raadslid mevrouw Slippens en de heer Bezemer
 5. Vaststellen van de notulen
 6. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken
 7. Verordening gemeentelijke rekenkamer Sittard-Geleen 2023 en benoeming en beëdiging leden gemeentelijke rekenkamer (burgemeester Verheijen)
 8. Periodieke wijziging APV Sittard-Geleen (tweeëntwintigste wijziging) (burgemeester Verheijen)
 9. Verordening Starterslening Gemeente Sittard-Geleen 2024 (wethouder Geilen)
 10. Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Mauritspark (wethouder Geilen)
 11. Leidraad ‘Doorontwikkeling Participatie’, het Participatiekader 2023 en de Participatieverordening Sittard-Geleen (wethouder Geilen)
 12. Verzoekbesluit onteigening percelen Middengebied (Geleen) (wethouder Geilen)
 13. Wijziging van de Centrumregeling Vidar (wethouder Bühler)
 14. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) Vidar Wsw (wethouder Bühler)
 15. Controleprotocol 2023 (wethouder Bühler)
 16. 3e rapportage 2023 (wethouder Bühler)
 17. 1e wijziging OZB-tarieven 2024 (wethouder Bühler)
 18. Verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw en uitbreiding varkensstal Rijstraat 102, Guttecoven (wethouder Geilen)
 19. Verzoek tot herziening/wijziging van het bestemmingsplan Sittard-Zuid specifiek voor de percelen aan de Tersteeglaan (wethouder Geilen)
 20. Deelname stichting Groenfonds omgeving VDL Nedcar (wethouder Tillie)
 21. Vaststelling facetbestemmingsplan en facetbeheersverordening Archeologie (wethouder Houtakkers
 22. Subregionaal detailhandelsbeleid Westelijke Mijnstreek (wethouder Salvino)
 23. Sluiting

De agendapunten en stukken van 13 en 14 december kunt u lezen in Ibabs op de gemeentelijke website:

Live volgen

De vergadering is in beeld en geluid live te volgen via sittardgeleen.raadsinformatie.nl 

Heeft u nog vragen, dan kunt u die via email stellen aan [email protected].

Cookieinstellingen