Verkeerstellingen in Sittard-Geleen

Foto: Gemeente Sittard-Geleen

verkeersregistratiecameraVerkeerstellingen zijn tellingen of metingen van voertuigen, fietsers of mensen op wegen, paden of specifieke locaties.

Ze helpen bij het begrijpen van verkeersstromen, het plannen van infrastructuur en het verbeteren van verkeersveiligheid. Meestal gebeurt dit door sensoren, camera’s of handmatige tellingen. Het doel is om inzicht te krijgen in hoeveel verkeer er op een bepaalde plek is gedurende een bepaalde periode.

Op de foto rechts zie je een cameraopstelling bij een kruispunt waar de Gemeente Sittard-Geleen momenteel vervanging van de verkeerslichten voorbereidt.

Via een slim softwareprogramma kunnen de beelden worden gebruikt voor automatische verkeerstellingen. Die gebruikt de gemeente om de nieuwe inrichting van het kruispunt te bepalen. Daarom wordt er op de locatie nog tot het einde van deze week op meerdere spitsuren geteld.

Vroeger werden de tellingen handmatig door mensen gedaan. Tegenwoordig gebeurt dat dus met behulp van camera’s, waardoor er makkelijker, meer, nauwkeuriger en minder foutgevoelig geteld kan worden.

Cookieinstellingen