Rechter verklaart te sterke huurverhoging ongeldig

Foto: CC0 via Rawpixel

Een huurverhoging mag niet hoger zijn “dan op grond van een redelijke inschatting van de markt gerechtvaardigd” is. Dat heeft de kantonrechter in Rotterdam besloten.

In iemands huurovereenkomst in de Maasstad stond dat de verhuurder de huur mocht verhogen met een percentage dat gelijk is aan de inflatie plus 3 procentpunt. De kantonrechter vindt die bepaling evenwel oneerlijk, waardoor de huurverhogingen niet geldig zijn.

In de uitspraak staat uitgelegd dat een huurverhoging die verder gaat dan de inflatie plus 1 procentpunt niet per definitie oneerlijk is. Maar in dat geval zou de verhuurder moeten bewijzen dat de huren elders in de markt ook zo sterk omhooggaan.

Maar dat laatste was hier niet het geval. Verhuurder Altera Vastgoed is ingegaan op de gemiddelde huurverhogingen in Rotterdam in de afgelopen jaren. Uit die cijfers komt volgens de rechter naar voren dat de huren gemiddeld met 2,5 procent omhooggingen, bij een inflatie van zo’n 1,5 procent.

Uiteindelijk is de huurder in deze zaak over een periode van iets meer dan een jaar 874,71 euro te veel aan huur gerekend. Maar dat geld krijgt de huurder niet teruggestort omdat in dit geval sprake is van een grote huurachterstand. De te veel gerekende huur wordt daarom afgetrokken van het openstaande bedrag dat de huurder nog aan Altera Vastgoed is verschuldigd. Dit komt volgens het vonnis neer op meer dan 15.000 euro.

Ook stelt de rechter dat de huurovereenkomst in kwestie wordt ontbonden en dat de woning moet worden ontruimd. De huurder moet daarnaast nog duizenden euro’s betalen aan onder meer proceskosten.

Volgens huurdersbelangenorganisatie de Woonbond staat de zaak niet op zichzelf. Uit meerdere rechtszaken is inmiddels gebleken dat verhuurders onterechte huurverhogingen hebben doorgevoerd, legt een woordvoerder uit. Hij wijst erop dat veel van de zaken evenwel zijn aangehouden. Dat komt doordat de rechtbank Amsterdam in twee zaken van begin oktober besloot om nog extra vragen over het onderwerp te stellen aan de Hoge Raad.

“Met de antwoorden van de Hoge Raad komen we onder meer te weten of er bij vernietiging van het huurverhogingsbeding sprake kan zijn van verjaring.” Of alle Nederlanders die vinden dat ze te maken hebben met een woekerhuur straks geld terug kunnen claimen, is dus nog even afwachten.

De Tweede Kamer behandelt binnenkort ook een wetsvoorstel van demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) dat huurders in de vrije sector moet beschermen tegen te hoge huren.

Cookieinstellingen