VEH: waterschapslasten steeds meer voor huiseigenaar

Foto: CC0/SGN

Woningbezitters betalen een steeds groter deel van alle waterschapslasten. Dat kan en moet eerlijker, vindt de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Inmiddels is ruim 80 procent van de opbrengst afkomstig van huiseigenaren. Dat komt vooral door de stijging van de WOZ-waarde, die als basis dient voor berekening van de waterschapsbelasting. Sinds 2015 is de WOZ-waarde van woningen met 73 procent gestegen, tegenover 0,2 procent voor bedrijfspanden.

De belangenvereniging van huizenbezitters wil dat de waterschapslasten evenwichtiger worden verdeeld tussen woningen en bedrijven en vraagt de Tweede Kamer in te stemmen met een wetsvoorstel waarin verschillende tarieven worden geregeld.

Gemiddeld gaan huishoudens dit jaar 10 procent meer betalen, agrarische bedrijven gemiddeld 3 procent. Bij zes van de 21 waterschappen gaan boerenbedrijven (veel) minder betalen, zo concludeert VEH na onderzoek onder alle waterschappen.

Cookieinstellingen