Bestrijdingsmiddel verboden, telers vrezen einde kersenteelt

Foto: SGN

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) vreest dat de kersenteelt uit Nederland verdwijnt, omdat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geen vrijstelling geeft voor twee bestrijdingsmiddelen die de kers beschermen tegen een specifiek soort fruitvlieg.

De middelen Tracer en Exirel mogen niet zomaar worden gebruikt, omdat het middel schadelijk kan zijn voor de omgeving als het bijvoorbeeld in het oppervlaktewater terechtkomt. Daarom vraagt de fruitteeltsector ieder jaar een vrijstelling aan om de middelen toch te mogen gebruiken, die de telers sinds 2015 elk jaar hebben gekregen.

Dit jaar besloot het ministerie dat er geen vergunning komt voor het gebruik van de bestrijdingsmiddelen. De belangrijkste reden daarvoor is volgens een woordvoerder van het ministerie “de zeer slechte naleving van de voorschriften door telers”. De risico’s voor de omgeving zijn daarom te groot geworden.

“Zonder deze middelen zal de schade aan de oogst zo aanzienlijk zijn, dat de teelt gedoemd is te mislukken”, stelt de NFO. Het gevolg zou zijn dat de kersenteelt binnen enkele jaren “volledig zal verdwijnen uit Nederland”.

 

Cookieinstellingen