GLB: openstelling nationale subsidieregeling voor jonge landbouwers

Foto: © Freep!k

In april maakte het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de details van de vestigingssteun voor jonge landbouwers bekend.

Jonge landbouwers in de provincie Limburg kunnen tot en met 2 augustus 2024 subsidie aanvragen voor financiële steun bij de vestiging of overname van hun bedrijf. Landelijk wordt er ruim 75 miljoen euro beschikbaar gesteld om jonge landbouwers te ondersteunen en per aanvraag zal er maximaal 80.000 euro worden vrijgemaakt.

Landelijke subsidieregeling (GLB)

De vestigingssteun is een (directe) financiële ondersteuning voor de jonge landbouwer bij de opstart of overname van een land- of tuinbouwbedrijf. Deze is bedoeld om hen te helpen in de eerste jaren na de bedrijfsstart of overname, die financieel het moeilijkst zijn. Deze regeling is onderdeel van het nationale Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en staat open van maandag 3 juni tot en met vrijdag 2 augustus (mits het budget niet eerder is overschreden).

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de vestigingssteun voor de jonge boeren zijn in ieder geval de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

  • U bent op 31 december 2024 tussen de 16 en 39 jaar;
  • U bent bedrijfshoofd volgens de voorwaarden;
  • U heeft een officiële opleiding landbouw, tuinbouw of een andere opleiding die onder deze opleidingen valt afgerond. Of u heeft ten minste 2 jaar aantoonbare werkervaring met land- en tuinbouwproductie. Ervaring wordt vanaf 16 jaar geteld.
  • U heeft het bedrijf op of na 1 januari 2023 gestart of overgenomen.

Lees op de website van RVO de volledige voorwaarden van deze regeling.

Over de GLB-subsidies

Iedere lidstaat van de Europese Unie geeft een eigen invulling aan het nieuwe GLB dat sinds 1 januari 2023 is ingegaan. Het programma GLB23-27 loopt van 2023 tot 2027. De 22 subsidieregelingen uit het GLB23-27 zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en regelingen per provincie. De rijksregelingen bestaan onder andere uit inkomenssteun voor agrariërs en de eco-regeling. Deze rijksregelingen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgevoerd. Daarnaast zijn er verschillende provinciale regelingen. Stimulus Programmamanagement voert deze uit voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.

Cookieinstellingen