Ouderenmishandeling, herkent u de signalen?

Foto: © Freep!k

15 juni is de Dag tegen Ouderenmishandeling. Helaas is deze dag nog altijd nodig omdat ouderen ook in onze regio regelmatig slachtoffer worden van verschillende vormen van geweld.

Signalen worden niet altijd gezien of herkend. Ook ervaren ouderen en/of naasten soms een drempel om een melding te doen. Daarom vragen Veilig Thuis Zuid-Limburg en Politie Limburg extra aandacht voor dit onderwerp.

Wat is dat nu eigenlijk: ouderenmishandeling?

Ouderenmishandeling is iets doen, of juist niet doen, waardoor een ouder persoon (65+) binnen een afhankelijkheidsrelatie lijdt. Dit kan verschillende vormen hebben. Bijvoorbeeld lichamelijk, seksueel en psychisch geweld, financiële uitbuiting en verwaarlozing. Soms kunnen mensen de (mantel)zorg voor hun naasten of cliënten niet meer aan, is er sprake van overmacht of overbelasting. In zo’n situatie kan gedrag leiden tot mishandeling. Ook al is er niet altijd sprake van opzettelijke mishandeling, is het toch belangrijk om in te grijpen om het geweld te stoppen.

Extra kwetsbaarheid door een afhankelijkheidsrelatie

Vaak heeft iemand door het ouder worden meer zorg nodig. Diegene wordt dan kwetsbaarder. Het risico op ouderenmishandeling wordt dan groter. De mishandeling kan thuis gebeuren, maar ook in verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen. Vaak is het slachtoffer voor zorg of andere dingen afhankelijk van de pleger. Bijvoorbeeld een familielid, mantelzorger, professional of vrijwilliger. Ouderen die alleen wonen of met fysieke en mentale beperkingen zijn vaak extra kwetsbaar. Ouderen die te maken krijgen met ouderenmishandeling, voelen zich vaak machteloos, bang of schamen zich. Daardoor durven ze er niet over te praten. Juist omdat ze afhankelijk zijn van de pleger voor bepaalde dingen, kan het moeilijk zijn om de eerste stap te zetten om het geweld te stoppen.

Herken de signalen

Juist door die afhankelijkheidsrelatie is het als omstander of buitenstaander goed om alert te zijn op signalen van ouderenmishandeling. Meer informatie over de signalen van ouderenmishandeling vindt u hier. Twijfelt u over de situatie van een oudere in uw omgeving? Maak dan eens een praatje als u een momentje alleen bent met diegene. Laat merken dat u geïnteresseerd bent in hoe het met hem of haar gaat. Zo voelt diegene zich gezien. Stel daarnaast voorzichtig open vragen over de dingen waar u zich zorgen over maakt. Zo kunt u zich een beter beeld vormen.

Denkt u dat er sprake is van ouderenmishandeling?

Kom dan in actie! Bij Veilig Thuis zijn er deskundige medewerkers met wie u hierover kunt praten. Bel Veilig Thuis via 08002000. Ook als u twijfelt! U krijgt dan advies en ondersteuning. Is er direct gevaar? Bel dan met 112. Ook kunt u de politie bereiken via telefoonnummer 09008844 of in gesprek gaan met uw wijkagent. Anoniem melden bij de politie kan via 08007000 (Meld Misdaad Anoniem).

Cookieinstellingen