Wie controleert de veiligheidsregels voor Chemelot?

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De fabrieken en installaties die op chemisch industrieterrein Chemelot liggen, moeten zich aan heel wat veiligheidsregels houden. En dat is logisch!

Deze regels zorgen er namelijk voor dat gevaarlijke stoffen veilig worden opgeslagen, verwerkt en vervoerd. Maar ze zorgen er ook voor dat jij, net als andere mensen in de omgeving, geen hele erge hinder ervaren.

Wie controleert dit? Dat doet de Omgevingsdienst Zuid-Limburg in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen, de andere omliggende gemeenten en Provincie Limburg.

Lees hier hoe ze dat doen
https://www.vrzl.nl/samenveiligrondomchemelot/wij-controleren-een-vergunningsaanvraag-van-chemelot-veilig-voor-de-omgeving

Cookieinstellingen