Raadsverkiezingen: GroenLinks presenteert ontwerpverkiezingsprogramma

Foto: Annet Wagener/SGN

Het afdelingsbestuur van GroenLinks Sittard-Geleen heeft vrijdag het ontwerpverkiezingsprogramma gepresenteerd. Iedereen kan verbetervoorstellen indienen.

Het conceptprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande draagt de titel ‘Kies voor groene en sociale bestuurskracht’ en telt 126 actiepunten.

GroenLinks wil de gemeente uiterlijk in 2040 klimaatneutraal maken en doet daarvoor in het hoofdstuk #duurzamegemeente een reeks voorstellen. Zo streeft de partij naar oprichting van een lokaal of regionaal energie-nutsbedrijf. De winst uit zelf te ontwikkelen windmolens en zonne-energieprojecten wil de partij ten goede laten komen aan de gemeentekas. Zolang er nog geen eigen energie-nutsbedrijf is wil GroenLinks nieuwe projecten alleen toestaan als die voor tenminste de helft in handen zijn van lokale energiecoöperaties.

Iedereen kan verbetervoorstellen indienen.

Op het gebied van vergroening heeft GroenLinks een als standpunt over de ontwikkelingen rond de Schwienswei en omgeving dat er géén verkoop aan een projectontwikkelaar voor het vestigen van vakantiewoningen mag plaatsvinden. In plaats daarvan wil GroenLinks overdracht van de gronden aan bijvoorbeeld Natuurmonumenten en via een vernieuwend burgerinitiatief, samen met bewoners ontwikkelen van economische dragers die wel kunnen bijdragen aan meer toezicht in gebied en economische betekenis voor de stad. Ook wat betreft het hellingbos Watersley, goudgroen gebied de Lech en Graetheide stelt de partij de belangen van natuur en landschap voorop. De partij wil dat het gebruik van glyfosaat en Roundup ook op gemeentelijke pachtgronden wordt verboden.

Verder gaat het programma in op het mede lokaal aanpakken van de wooncrisis. Door het uitbreiden van het treinverkeer tussen Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen tot 02:00 uur van donderdag tot en met zaterdag moet Sittard-Geleen als woonstad voor studenten en bezoek aan culturele activiteiten aantrekkelijker worden.

Op het gebied van armoedebeleid wil GroenLinks onder andere de bijverdienmogelijkheden tot 300 euro in de bijstand. Verder wil de partij de inkomensnorm voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen met 10% verhogen. Daarnaast wil de partij maatregelen om school- en gezondheidsachterstanden tegen te gaan.

De partij wil een participatieverordening waarin wordt vastgelegd dat alle inwoners vanaf 16 jaar actief betrokken moeten worden., om zo de inspraak en participatie bij de gemeentelijke besluitvorming te verbeteren. Burgerinitiatieven moeten worden gestimuleerd en de partij wil nieuwe vormen als burgerfora en -raden, al dan niet via loting, uitproberen.

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks wordt op 8 december door de leden vastgesteld. Tot en met 27 november kan iedereen, dus ook niet-leden, verbetervoorstellen indienen bij [email protected]

Afdelingsvoorzitter Matthias Deleu: “GroenLinks is een beweging van leden én sympathisanten. We staan dus open voor iedereen die zich herkent in groene en linkse politiek. Bij veel partijen mogen alleen leden verbetervoorstellen op het verkiezingsprogramma indienen. Wij nodigen ook anderen uit om dat te doen”

Reacties