Limburgs Wielerplan 2020-2025 gepubliceerd

Foto: Limburg Cycling

Op vrijdag 23 oktober heeft Stichting Limburg Cycling het Limburgs Wielerplan 2020-2025 gepubliceerd.

Dit plan is samen met de Limburgse wielersport opgesteld en bevat de maatschappelijke, sportieve en economische doelstellingen voor de komende jaren. Het is een vervolg op het Limburgs Wielerplan 2015-2020.

De afgelopen jaren is er met succes ingezet op breedtesport, evenementen, talentontwikkeling en infrastructuur. In Limburg is onder andere geïnvesteerd in veilige wieleromgevingen en dameswielrennen, zijn talloze mooie wielerevenementen georganiseerd en zijn diverse samenwerkingsverbanden opgericht. Hier wordt op voortgeborduurd in het Limburgs Wielerplan 2020-2025, dat op basis van de input van vertegenwoordigers uit de brede wielerwereld (o.a. verenigingen, media, organisatoren, bonden, overheden en bedrijven) tot stand is gekomen. Succesvolle projecten worden gecontinueerd en er wordt ingezet op nieuwe kansen.

Het plan kent zes programmalijnen:

  1. Heel Limburg fietst sportief waarmee beoogd wordt de vitaliteit van mensen te vergroten;
  2. Limburg Cycling Academy om wielertalent te ontdekken, faciliteren en ontwikkelen;
  3. Evenementen van waarde waardoor een bruisend en divers evenementenaanbod bevorderd wordt;
  4. Duurzame wielereconomie om de economische impact van wielersport te vergroten;
  5. Cycling Living Lab om innovatie te stimuleren;
  6. Strategische Branding & Marketing om de positionering en de profilering van zowel Limburg als Limburg Cycling te versterken.

De focus van het plan ligt op nog meer mensen sportief laten fietsen, iedereen de mogelijkheid bieden om het maximale uit zichzelf te halen en de provincie Limburg nationaal en internationaal te branden als wielerprovincie.

Reacties