Cees Sterk wordt nieuwe voorzitter Limburg Lions

Foto: CC0

Cees Sterk treedt toe tot het bestuur van Limburg Lions. Hij neemt het stokje met ingang van seizoen 2022-2023 over van Thieu Kikken, de huidige voorzitter.

Met de komst van Sterk is het bestuur van Limburg Lions op volle sterkte, om zijn ambitieuze en toekomstgerichte beleid verder vorm te geven. De club haalt met Cees Sterk (1954) veel kennis en ervaring in huis. Hij is jarenlang lid geweest van de Raad van Bestuur van Zuyderland en van Orbis Medisch en Zorgconcern. Sterk is een natuurlijk leider en een verbinder. Hij draait zijn hand ook niet om voor complexere vraagstukken, zo bewees hij veelvuldig in zijn carrière. Dat maakt hem de geschikte persoon om de volgende fase mee vorm te geven.

Kennisoverdracht

Thieu Kikken is de huidige voorzitter van het bestuur. Hij zal zijn kennis en ervaring overdragen aan Cees Sterk. Kikken blijft verbonden aan de club. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan bij de Limburg Lions als lid van de Raad van Toezicht. De komende maanden staan in het teken van inwerken in de nieuwe rollen.

De volgende fase

Met ingang van het nieuwe seizoen start een volgende fase voor Limburg Lions, die vooral gekenmerkt zal worden door verdere intensivering van de samenwerking in de regio. Doel is vooral het Heren Handbal (breedtesport en topsport) nog steviger op de kaart te zetten. Deze ondersteuning gaat verder dan alleen Limburg Lions. Cees Sterk is hierbij van plan zijn ervaring in het onderhouden van netwerken in te zetten als voorzitter van het bestuur. Daarbij stelt hij zich het verbinden van de verschillende handbalverenigingen ten doel. Zo wil Limburg Lions in de toekomst een mooi samenspel creëren tussen de regionale verenigingen, met op alle niveaus sportieve kansen voor alle partijen.

Reacties

Cookieinstellingen