Vertrouwensbreuk in Sittardse carnavalswereld definitief

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Het was donderdag 20 juni exact één jaar geleden dat Frits van Beek opstapte als vorst van de Sittardse stadscarnavalsvereniging De Marotte.

Hij bekleedde die functie pas sinds januari 2015. Het boegbeeld van De Marotte gaf als hoofdreden voor zijn vertrek aan dat het hem niet was gelukt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen waar het de te varen koers voor de toekomst van de Zittesje Vastelaovend betreft. Een controverse tussen vernieuwingsgezinden en traditiegetrouwen.

Kort daarna stapten op grond van dezelfde overweging en uit solidariteit met Van Beek nog vijf andere leden van de Marotte op.

Direct na het opstappen van hun voorzitter meldden de Marotte op de website marotte.nl intern de afspraak te hebben gemaakt het vertrek van Van Beek eerst te laten bezinken en “binnenkort de toekomst intern te bespreken”. Tot vandaag is er nog altijd geen opvolger voor Van Beek. Zijn functie werd afgelopen seizoen waargenomen door de drie grootvorsten van de Marotte.

Kort na het vertrek van Vorst Marot en vijf van zijn medestanders lieten het Optoch Kommitee, de Senaat van de Marotte en de Auw Prinse richting de Marotte een even helder als hard geluid horen. De drie genoemde verenigingen, die ook wel worden aangeduid als de ‘Perpluu'(paraplu)-verenigingen, zegden vorig jaar, mede naar aanleiding van de gebeurtenissen in juni in een gezamenlijke brief hun vertrouwen in de resterende Marotte op. Daarmee dreigde een groot deel van het draagvlak van de in 1882 opgerichte carnavalsvereniging weg te vallen.

De hoogste tijd voor verandering dus én om de toekomst van de Marotte niet enkel intern, maar in breder verband te bespreken. En dat gebeurde ook.

Sinds de vertrouwensbreuk werd achter de schermen, met inachtneming van ‘radiostilte’ en onder begeleiding van twee externe mediators geprobeerd om de breuk te lijmen en voor de toekomst tot werkbare afspraken en een soepele samenwerking te komen.

Dat proces heeft het afgelopen jaar echter niet geleid tot de door de Perpluu-verenigingen gewenste veranderingen om te komen tot een “breed gedragen Sittardse carnavalsvereniging”. Zij lieten in een gezamenlijk persbericht weten dat het wat hen betreft definitief over is met de samenwerking met CV De Marotte. Het uitgebreide persbericht maakt gewag van de nodige vergaderingen, gemaakte afspraken die vervolgens anders werden geïnterpreteerd of die niet werden nagekomen en beslissingsmomenten die keer op keer werden uitgesteld. En nu is wat de Perpluu betreft de maat vol.

Gevraagd naar een reactie op het opzeggen van de samenwerking door de Perpluu-verenigingen laat een woordvoerder van CV De Marotte weten het te betreuren dat het overleg niet tot resultaat heeft geleid, want men was het in grote lijnen eens met de besproken onderwerpen. Men bestrijdt afspraken niet te zijn nagekomen of zaken te hebben uitgesteld, uitstel was te wijten aan de drukke agenda’s van betrokkenen. Het overleg is volgens de woordvoerder uiteindelijk gestrand op twee wensen van de Perpluu-verenigingen: een statutenwijziging bij CV de Marotte en inzicht in de financiële huishouding. Die verzoeken waren een brug te ver en worden door de Marotte gezien als een verregaande inmenging van buitenaf in een autonome vereniging. “En dat accepteren we niet.” Een woordvoerder van de Perpluu-verenigingen ontkent evenwel dat er over een statutenwijziging van De Marotte zou zijn gesproken.

De verenigingen nemen nu even de tijd om zich te beraden op de ontstane situatie. Aan de horizon verschijnen alweer de eerste activiteiten in de aanloop naar het nieuwe carnavalsseizoen. Op 24 augustus staat het Zittesj Vastelaovesleidjes Konkoer (ZVK) op het programma  en daarna komt de elfde van de elfde snel dichterbij. Het ZVK telt ook dit jaar weer elf finalisten, zo laat CV De Marotte weten.

'

Reacties

article
166341
Het was donderdag 20 juni exact één jaar geleden dat Frits van Beek opstapte als
https://sittard-geleen.nieuws.nl/carnaval/20190711/vertrouwensbreuk-sittardse-carnavalswereld-definitief/
2019-07-11T21:45:48+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2222/07/11214423/marottewagen-carnaval-2019.jpg
bom gebarsten, crisis in Sittardse carnavalswereld
Carnaval, Nieuws