Glück Auf Feestavond op MP-Feesten

Foto: Heemkundevereniging Geleen

Honderd jaar geleden begon de aanleg van Staatsmijn Maurits in Geleen Lutterade en daarmee startte de mijnbouw in de Westelijke Mijnstreek, vijftig jaar geleden werd het einde ervan aangekondigd.

In het Jaar van de Mijnen – M2015 – wordt een jaar lang in het zuiden van de provincie stilgestaan bij deze feiten en op de impact die de mijnbouw en de eruit voortvloeiende industrie hebben gehad op de ontwikkeling van de economie en het sociale leven in deze regio.

Vanzelfsprekend wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij de mensen die het harde en gevaarlijke werk ondergronds moesten verrichtten. Op vrijdag 19 juni, de eerste dag van de MP-feesten, wordt in Geleen bij wijze van eerbetoon aan alle oud-mijnwerkers de Glück Auf feestavond georganiseerd.

“Het belooft een boeiende avond te worden, met uniek beeldmateriaal gepresenteerd door de Heemkundevereniging Geleen, bijzondere (‘koel’-)muziek en prachtige verhalen. Een fantastische avond die ons terugbrengt naar de meest dynamische periode van deze regio die de Westelijke Mijnstreek grote welvaart heeft gebracht. Een prima voedingsbodem dus voor een echte Maurits-Koempelreunie”, zo meldt de organisatie.

Met de bus
Mede dankzij de Rabobank Westelijke Mijnstreek is de organisatie van de Glück Auf feestavond in staat om de mensen in de Westelijke Mijnstreek een uiterst goedkoop buskaartje aan te bieden. Er worden 5 buslijnen ingezet om de mensen uit de Westelijke Mijnstreek op te halen en na afloop van de Glück Auf Feestavond weer naar huis te brengen.

» volledige busschema met opstapplaatsen en de vertrektijden

Entree: € 5
Buskaartje: € 5
MP-voorverkoopadressen Geleen: Propershop – Markt 48; Clarks Shop – Rijksweg Centrum 40; Keurslager Pascal Leclerq – Pieterstraat 7.

Programma (19:30-23:30 uur)

 • Concertblok met Koelmarsen door Samenwerkende Gelaense Harmonieën
 • Videopresentatie door Ad Hoogenboom Heemkundevereniging Geleen
 • Voordracht door “Koempel” (deelnemer jeugd dialectdag 2015)
 • Muziek van Carboon door Ben Erkens & Henk Steijvers i.s.m. de Samenwerkende Gelaense Harmonieën
 • Videopresentatie door Ad Hoogenboom Heemkundevereniging Geleen
 • Schaften (pauze)
 • Voordracht door ex-koempel
 • Muziek van Carboon door Ben Erkens & Henk Steijvers i.s.m. de Samenwerkende Gelaense Harmonieën
 • Toespraak Wethouder Noël Lebens
 • Videopresentatie door Ad Hoogenboom Heemkundevereniging Geleen
 • Optreden Bruno Mazjarek

Bij de videopresentaties (op een groot scherm) passeren de volgende onderwerpen: het bedrijf de staatmijn Maurits; vetkoale, eierkoale, antraciet, cokes; relatie koelman met beambte; werkgelegenheid in de regio; de arbeidsomstandigheden; gevaren, risico’s, ongevallen, beroepsziektes; koempel kameraadschap, loyaliteit, solidariteit, poekele; de voorziening in energiebehoefte van regio en land; het sociale leven; het verenigingsleven in deze periode; welk eten van de koelman zat in ziene pungel; de rol van de mijnwerkersvrouw; de buitenlandse gastarbeider; de milieu-effecten op de regio: zjwaam, mijnschade, sjtöb, grauw; koale in hoes: koaleboer, fornuis, kachel, koaledamp.

» MP-feesten Geleen