Nieuw college Sittard-Geleen geïnstalleerd

Raadsvergadering d.d. 6 juni 2018
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond werden door burgemeester Cox zeven wethouders, vier raadsleden en drie burgerleden geïnstalleerd.

Dat gebeurde niet eerder dan na een uitgebreid debat rond een door het CDA aangekaart punt van orde. Die partij wilde, zoals de hele oppositie, dat de raadsvergadering werd uitgesteld omdat de agenda van deze belangrijke vergadering – het ging immers om de benoeming van zeven wethouders – niet op tijd bekend was. Die hoort normaliter uiterlijk 10 dagen voor de vergadering bekend te zijn, nu was dat 8 dagen. Verder vond de oppositie de benoeming van de wethouders niet zodanig spoedeisend dat er reden was om van die termijn af te wijken. Het formatieproces had immers maanden geduurd en de coalitie had zelf al aangegeven dat het definitieve coalitieakkoord pas tegen het einde van dit jaar tegemoet kan worden gezien. De coalitie wil echter gewoon zo snel mogelijk aan de slag.

Verder was er de kwestie van het aantal fte’s aan wethoudersposten. De zeven wethouders van de nieuwe coalitie bezetten samen 5,5 fte en dat is evenveel als in de vorige raadsperiode (toen waren er 6 wethouders), terwijl de vorige coalitie zelf had besloten dat men zou bezien of men het in de volgende periode met 4,5 fte zou kunnen rooien. Dat bleek volgens de nieuwe coalitie echter geen haalbare kaart. De oppositie kwam daar zoals viel te verwachten tegen in verzet omdat nog niet duidelijk is waar de dekking voor het wethoudersalaris – structureel 150.000 euro per jaar – moet worden gevonden, en dat terwijl de armlastige gemeente onder toezicht van de Provincie staat.

Het voorstel van de oppositie om de vergadering uit te stellen werd door een raadsmeerderheid (20 tegen 17 stemmen) verworpen.

Vervolgens konden alle partijen hun licht laten schijnen over het afgelopen formatieproces en daarbij gaf een aantal oppositieleiders lucht aan een behoorlijke brok frustratie. De PVV uiteraard over het feit dat ze als nieuwkomer met drie zetels niet in de besprekingen werden betrokken en de Stadspartij omdat ze ondanks twee zetels winst – anderen beweren één zetel verlies – alwéér niet mochten aanschuiven bij een coalitie. Fractieleider Ton Raven pakte stevig uit richting fractieleider van het gob/wethouder van financiën Pieter Meekels: “uw houdbaarheidsdatum is ruimschoots verstreken”. Het sterkste leek de frustratie bij het CDA. Fractieleider Andries Houtakkers gaf ‘bij wijze van persoonlijke noot’ Meekels het advies om zo snel mogelijk op te stappen. En verder gaf Houtakkers nog een opsomming van zaken die in het laatste deel van de afgelopen raadsperiode het onderlinge wantrouwen tussen gob en CDA fors deden groeien, om te besluiten met de opmerking dat de besluiteloosheid van het gob de gemeente veel geld kost. Ook voor de opstelling van de Vernieuwingsgroep kon de CDA-voorman geen waardering opbrengen. Hij wees erop dat van de vier partijen in dat blok er drie elk een zetel hadden verloren en dat alleen GroenLinks een zetel winst boekte: per saldo niet bepaald een teken van waardering van de kiezer, zo vond hij. Het CDA verloor afgelopen raadsverkiezingen ten opzichte van de verkiezingen van 2014 ook een zetel, maar vergeleken met het aantal raadsleden dat aan het einde van de vorige raadsperiode een CDA-raadszetel bezette (door tussentijdse overstappers vanuit andere partijen) was het verlies vier zetels.

Toen het uiteindelijk tijd was om de nieuwe wethouders voor te dragen kreeg Pieter Meekels als enige te maken met een tegenkandidaat. De Stadspartij stelde Jack Renet (SPA, lid van de coalitie) voor als wethouder financiën. Meekels won die stemming met 19 stemmen. Tegenkandidaat Renet kreeg 16 stemmen, twee raadsleden stemden blanco. Voor de andere wethouderskandidaten werden geen tegenkandidaten ingebracht. Leon Geilen (gob), Kim Schmitz (GroenLinks) en Jos Bessems (DNA) kregen alle drie 25 van de 37 stemmen, Felix van Ballegooij (SP) kreeg 21 stemmen, Berry van Rijswijk (gob) noteerde er 20 en Eefje Joosten (VVD) 19.

Reacties